Tvorba webových stránek a eShopůZaložit webové stránkyZaložit e-shop
 

Vítejte na stránkách KVH Slovácko, zapsaného spolku
zabývajícího se vojenskou historií z let 1914-1945.

 


 
Co je nového?
 

3.-4. 6. 2016 

Zúčastnili jsme se slavnostního předání praporce hraničářskému praporu 2 v Trutnově a vernisáže výstavy věnované hraničářům v trutnovském Muzeu Podkrkonoší. V sobotu 4. června proběhl výšlap na Sněžku.

Fotogalerie

Další fotografie

Článek v Deníku

Video z akce

 


Jako zbrusu nové uniformové odvětví jsme si pro vás na letošní sezonu připravili uniformy Slovácké brigády z roku 1919, domácího vojska z těsně popřevratového období a sokolského dobrovolníka hlásícího se do jednotek obsazujících Slovensko. Projekt je zatím v plenkách, proto omluvte, že nebyla po ruce mannlicherka a další detaily.

Fotogalerie

 


16. 4. 2016

Včera jsme zavítali na akci Kyjov město válečných hrdinů. Vystavili jsme prvorepublikovou výstroj a výzbroj a posléze jsme se zúčastnili hodinu a půl dlouhé bojové ukázky, a to v roli prvorepublikové armády i odbojářů. Také jsme si připravili stánek Čs. obce legionářské, kde jsme rozdávali propagační materiály.

Fotogalerie (Foto: Dušan Prachař, Pavel Bartoněk)

Článek na stránkách Deníku

 


14. 4. 2016

Vytvořili jsme čestnou stráž na pietním aktu k 71. výročí osvobození města Hodonína Rudou armádou, který proběhl tradičně na hodonínském hřbitově.

Fotogalerie

Článek na stránkách Deníku

 


12. 3. 2016

Zpětně uveřejňujeme alespoň pár fotografií z letošního zimně-jarního cvičení. Po krátkém pochodu a opečení klobásek jsme procvičili pořadová a cviky se zbraní.

Fotogalerie

 


7. 3. 2016

Zúčastnili jsme se tradičního pietního aktu v Hodoníně u příležitosti 166. výročí narození T. G. Masaryka.

 


15. 1. 2016

Nenechali jsme si ujít již 6. ročník dobového plesu ve Vlkoši.

Fotogalerie

 


25. 12. 2015

Zúčastnili jsme se živého Betléma v Hroznové Lhotě.

Fotogalerie

 


16. 12. 2015

Na stránkách Hodonínského deníku Rovnost vyšel článek o činnosti našeho KVH

Lepší kvalita zde

 


27. - 29. 11. 2015

Náš předseda se zúčastnil konference Československé obce legionářské - Vstříc naději, která proběhla v sále Hotelu Legie. V neděli v rámci doprovodného programu měli účastníci konference možnost zhlédnout výstavu Cesta legionáře na hradě Křivoklát. Jedná se o velmi propracovanou výstavu moderního střihu, s podobnými expozicemi je možné se setkat kupříkladu ve Francii. Kromě toho předseda ze studijních důvodů také navštívil muzeum Policie ČR, které se nachází na pražském Karlově a v němž pořídil řadu zajímavých fotografií.

Fotogalerie

 


21. 11. 2015

Byli jsme pozdravit bratry legionáře při pobytu Legiovlaku v Břeclavi

Fotogalerie

 


31. 10. 2015

Akce Západní fronta a Čs. legionáři, která proběhla v Hodoníně v prostorách Masarykova muzea. Hlavním bodem programu byla bojová ukázka Terron 1918, která proběhla mezi Masarykovým muzeem a budovou Státního okresního archivu v Hodoníně. Všem zúčastněným děkujeme za skvělé výkony a za podporu při organizaci akce.

Fotogalerie (Foto: Veronika Kolajová, Petr Studený, Pavel Chramosta)

Článek na stránkách MF Dnes

Článek na stránkách Deníku

Videosestřih z akce 

 

Videoreportáž TV Slovácko

 


28. 10. 2015

Přijali jsme pozvání do obce Ratíškovice, kde jsme vytvořili ukázku historické vojenské techniky, stejnokrojů, výzbroje a dalšího vojenského materiálu. Následoval lampionový průvod s pietním aktem u pomníku obětí 1. světové války. Program byl podřízen přítomnosti hostů z partnerského města Vouziers, bojiště čs. 22. střeleckého pluku.

Fotogalerie

Fotogalerie na stránkách Ratíškovic

 


27. 10. 2015

Zúčastnili jsme se oslav k 97. výročí vzniku ČSR v Hodoníně.

Videoreportáž (TV Slovácko)

 


27. 10. 2015

Zúčastnili jsme se oslav k 97. výročí vzniku ČSR ve Strážnici.

Článek s fotografiemi (Foto: Lenka Gronská)

 


22. - 24. 10. 2015

Navštívili jsme místa bojů našich legionářů v Penze, Simbirsku a Syzrani, zároveň jsme uskutečnili pietní akty a odhalení pomníků legionářům. Zároveň jsme také předali pamětní medaile ruským vojákům, kteří se zúčastnili osvobození Československa.

Fotogalerie zde (Foto: Lukáš Lexa, Michal Beneš)

 


20. 10. 2015 - 5. 11. 2015

Zúčastnili jsme se slavnostního zahájení pobytu Legiovlaku v Brně na nádraží Brno Královo Pole. Expozici jsme opakovaně navštívili i v dalších dnech, abychom pomohli bratrům a sestře s provázením návštěvníků, kteří nás příjemně překvapili svým zájmem a podnětnými dotazy.

Fotogalerie zde (Foto: Lukáš Lexa, Martin Žižlavský, Ondřej O. Dus, Regina Ferre)

Článek v deníku

 


17. 10. 2015

V krásném podzimním dni jsme absolvovali již šestý ročník pochodu Pálava 1938, který se každoročně nese v duchu připomínky příslušníků Stráže obrany státu na Mikulovsku, Valticku a Břeclavsku - úsecích 19. praporu SOS Hodonín. Letos jsme oproti zvyklosti předešlých pěti ročníků prošli trasu opačně, tedy z Mikulova do Popic, což znamenalo i dřívější průběh střeleb, které doplnil ceremoniál povyšování poddůstojníků.

Fotogalerie zde (Foto: Lukáš Lexa, Milan Laštůvka)

 


Doplnění videí z Vojenské neděle

 

 

 

 


26.-28. 9. 2015

Byli jsme přizváni, abychom ztvárnili uniformovaný i neuniformovaný kompars při natáčení filmu o Janu Masarykovi a osudových událostech podzimu 1938. Natáčení probíhalo v prostorách Vojenského technického muzea v Lešanech a v Praze před Rudolfinem.

Fotogalerie (foto: Kamil Pecháček, Leopold Vlk, Radek Svoboda)

 


26. 9. 2015

Zúčastnili jsme se výstavy Expo Militaria prezentující různá období a zaměření vojenské historie v josefovské pevnosti. Akci okořenily zejména dvě bojové ukázky, a sice Halič 1915 a Arras 1915, ve kterých jsme si rovněž zabojovali.

Fotogalerie (foto: Máca Volfová)

 


19. 9. 2015

Prozatím přinášíme pár letmých fotografií z nádherné svatby našeho kolegy, Tomáše Hradila s jeho vyvolenou Nikolou Kaňovou.

Fotogalerie

 


14. 9. 2015

Včera v 17.00 proběhlo tradiční pietní shromáždění u sochy TGM v Hodoníně na náměstí 17. listopadu. Tentokráte u příležitosti 78. výročí úmrtí nejvýznamnějšího hodonínského rodáka. My jsme spolu se Sokoly vytvořili čestnou stráž sestávající z vlajky ČSR a její stráže složené z prvorepublikových vojáků 10. pěšího pluku Jana Sladkého Koziny a jezdeckého pluku č.7 T. G. Masaryka. Kromě toho se zúčastnil také bratr v uniformě čs. legionáře v Rusku.

Fotogalerie z akce (Foto: T. J. Sokol Strážnice, Martin Žižlavský)

Reportáž

 


14. 9. 2015

Náš člen vytvořil čestnou stráž prvorepublikové armády 4. pěšího pluku Prokopa Holého při připomínce výročí úmrtí našeho prvního prezidenta, Tomáše Garrigue Masaryka. Tradiční pietní akt proběhl dne 14. 9. v 17.00 u sochy TGM na Masarykově náměstí v Hradci Králové. Jako každoročně byl spolupořádán Masarykovou společností, Českou obcí sokolskou a Československou obcí legionářskou. O hudební doprovod se úctyhodně postaral Český chlapecký sbor, který zapěl prezidentovy oblíbené písně a nakonec i vzdal hold zpěvem Československé hymny.

Fotogalerie z akce (Foto: Jan Pruška, Petr Dus)

 


14. 9. 2015

Tradiční pietní shromáždění u sochy Tomáše Garrigua Masaryka na náměstí Svobody ve Strážnici u příležitosti 78. výročí úmrtí našeho prvního prezidenta se nemohlo obejít ani letos bez našeho zastoupení.

Fotogalerie z akce (Foto: T. J. Sokol Strážnice)

 


1. 9. 2015

Vstoupily v platnost nové stanovy našeho klubu, zároveň se změnila platforma našeho klubu na tzv. zapsaný spolek a nově se jmenujeme KVH Slovácko z. s. Současně jsme změnili i sídlo sdružení, více informací najdete v sekci: Kontakty.

 


15. 8. 2015

Zúčastnili jsme se akce Military fest ve Skřípově, kde jsme ztvárnili jednotky čs. legionářů v Rusku a prvorepublikových vojáků.

Fotogalerie z akce

Internetový článek

 


1. 8. 2015

Naši členové se zúčastnili již tradiční bojové ukázky Slavonice 2015.

Fotogalerie (autor: Richard Matys, členové klubu)

Video z akce

Videa Petra Ďurišina - 1. část, 2. část, 3. část

 


19. 7. 2015 - Vojenská neděle 2015

Naši letošní vojenskou neděli ve strážnickém skanzenu se třemi bojovými ukázkami protkalo téma Maďarsko, myšleno maďarské ozbrojené jednotky. Díky skutečnosti, že se letos na mnoha místech připomíná 70. výročí konce druhé světové války a na většinu společnosti vykukují odevšad sovětské nebo naopak německé uniformy a přitom právě ze Strážnice se dochovala celá řada fotografií vojáků Maďarské královské armády, na které se prakticky již zapomnělo, jsme zvolili právě maďarské téma. Šli jsme ale i dále do historie a vybrali několik osudových momentů, kdy se ať už rodící se nebo skomírající Československo muselo potýkat s Maďary.

Vojenskou neděli zahájila v 10 hodin bojová ukázka Podkarpatská Rus 1939, která přiblížila boje jednotek Stráže obrany státu a čs. armády o jižní hranici Podkarpatoruské země na přelomu let 1938 a 1939. Po ztvárnění bojů s maďarskými záškodnickými oddíly Szabadcsapátok u Berehova následovalo zobrazení posunu hranice po 1. vídeňské arbitráži. První bojovou ukázku uzavřel 14. březen 1939, kdy se jednotky SOS a čs. branné moci utkaly s jednotkami Maďarské královské armády. Po řadě bezvýsledných útoků a protiútoků byl dojednán klid zbraní a čs. armáda musela území Podkarpatské Rusi opustit.

V programu následovala dobová módní přehlídka a vystoupení mažoretek v podání děvčat ze skupiny Mažoretky Mia Strážnice vedené pod jednotou Orla Strážnice. Dobovou módu 30. a 40. let zapůjčila Dasha Marlen, která přehlídku doprovodila také komentářem. Následné vystoupení mažoretek v duchu filmu Četník ze Saint Tropez bylo doslova třešničkou na dortu celého programu.

Odpolední program otevřela ve 13.30 bojová ukázka s výjevy z osvobození Strážnice v dubnu roku 1945. Její scénář přímo vycházel z kroniky města Strážnice a vzpomínek pamětníků. Na straně ustupujících vojsk stanula Maďarská královská armáda a Wehrmacht doplněný Volkssturmem. Osvobození města provedly jednotky sovětské Rudé armády (konkrétně 1. gardové výsadkové divize) za součinnosti s jednotkami Rumunské královské armády, takže paleta jednotek zastoupených v ukázce (spolu s dobovými civilisty) byla vskutku pestrá. Rozhodli jsme se i pro ztvárnění tragické události, kdy byl nešťastný čin odbojáře Jana Neumanna (zastřelení vojáka WH a postřelení druhého) následován běsněním vojáků Wehrmachtu, kteří ve městě popravili 10 mužů a chlapců a vypálili řadu domů v Rybářské ulici. Krutost této krevní msty budí dodnes mezi Strážničany pocity zmaru a vzteku, jelikož viník (velitel, který vydal příslušný rozkaz) nebyl potrestán.

Poslední bojová ukázka, která měla začátek v 15 hodin, ukázala boje čs. legionářů spolu s jednotkami domácího vojska proti maďarským bolševikům. Jako hlavní motiv jsme zvolili obranu Nových Zámků a následný protiútok legionářské 7. čs. divize. Připomněli jsme tak odkaz 130 padlých a více než 300 raněných čs. vojáků, obětí těchto bojů. Jako malé odlehčení celé akce jsme ztvárnili lest gen. Šnejdárka. Ten nechal na několika slovenských nádražích vysadit vojáky s načerněnými tvářemi a turbany, kteří dělali, že jsou Senegalci. Tato zpráva se samozřejmě donesla až do Pešti a vedení Maďarské republiky rad si to vyložilo tak, že Franchet d´Esperey, vrchní velitel spojenecké armády na Balkáně, poslal Čechoslovákům jako posilu dva pluky Senegalců. Vojáci maďarské Rudé armády se posléze raději vrhali do Dunaje (ač byli i neplavci), než aby padli do zajetí, neboť se báli, že Senegalci jsou lidožrouti.

Vojenskou neděli ukončil zvuk polnice a nám již nezbývá než na ni vzpomínat, hodnotit ji a kochat se fotografiemi a videozáznamy z ní. Akci navštívilo kolem 650 návštěvníků. Bojující armády ztvárnilo na 100 účinkujících (včetně dobových civilistů a civilistek) z České republiky, Slovenska, Maďarska a Polska. Všechny účastníky i diváky sužovalo nelidské vedro, ve Strážnici padl v ten den i celorepublikový teplotní rekord. I kvůli tomu jsme rádi, že se nikomu nic nestalo a přežili jsme tento náročný den bez újmy na zdraví. Již se těšíme na další ročník, až se opět vrátíme do malebného prostředí jihomoravské tradiční architektury a budeme moci toto úžasné dobové prostředí oživit desítkami historických uniforem.

Foto: Zdeněk Bobčík, KVH Honvéd, Petr Blaha, Dušan Prachař

Fotogalerie

Videosestřih z akce

 


10. - 13. 7. 2015

Náš bratr se spolu s dalšími dvěma členy obce zúčastnil akce italského spolku Sentinelle del Lagazuoi při příležitosti bojů 55. pluku italské armády na Monte Piana. Legionáři spolu s italskými vojáky vystoupali na horu Monte Piana, kde si za komentáře italského plukovníka prošli celé okolí bojiště. Podvečer si spestřili polním cvičením a za velení italského důstojníka naučili i techniku italské taktiky boje. Noc strávili v zákopech, kde si sami vybudovali svá přístřeší. Dopoledne druhého dne vyrazili na prohlídku Monte Piano, kde měla své pozice rakouská armáda. Před polednem se ještě zúčastnili polní mše a poté se s italskými kolegy rozloučili a vydali se po vlastní stopě na kótu 703. – Doss Alto a kavernu Rossi, kde si prohlédli místa bojů československých legionářů. Celou pouť zakončili ve Městě Arco u Lago di Garda, které místem popravy čtyř mladých životů: Antonína Ježka, Karla Nováčka, Jiřího Schlégla a Václava Svobody, příslušníků 31. pluku.

Fotogalerie

 


30. 6. 2015

Náš kolega se zúčastnil slavnostního nástupu Univerzity obrany v Brně v kasárnách na Šumavské, kde dříve sídlil pěší pluk 10. Právě prapor 10. střeleckého pluku tento nástup ozdobil.

Fotogalerie z akce

Článek na stránkách UO

 


13. 6. 2015

Zúčastnili jsme se tradiční akce Vlkošské dny vojenských tradic, kde jsme letos obětavě ztvárnili jednotky odbojářů.

Fotogalerie

 


11. 6. 2015

Připravili jsme pro žáky 8. třídy Základní školy "Čápovka" ve Strážnici přednášku o československých legionářích a jejich působení za první světové války. Prezentaci doplnila ukázka výstroje a výzbroje čs. legií a čs. armády.

Fotogalerie

 


22. 5. 2015

V červnovém čísle časopisu Válka REVUE vyšel článek našich členů o pušce vz.24 v odstřelovačské verzi.


18. 5. 2015

Spolu s bratrem Kratochvílem z jednoty Brno-2 jsme vytvořili ukázku legionářských uniforem, výzbroje a výstroje na branném závodu s příznačným názvem "LEGIE". Nebyli jsme na této akci však jen ozdobou, ale soutěžící na našem stanovišti mohli nasbírat i cenné body pro postup do celostátního finále.

Fotogalerie

 


15. 5. 2015

Naši členové se podíleli na aktuálním čísle časopisu Vojska, který se zabývá Stráží obrany státu. Vytvořili jsme v prvé řadě článek o ústroji příslušníků SOS, dále jsme publikovali osud pana Červenky a také jsme vytvořili článek o bojové taktice Stráže obrany státu.


5.-11. 5. 2015

Náš bratr se spolu s dalšími členy obce zúčastnil vzpomínkové pouti Československé obce legionářské k významným bojištím našich dějin. Stalo se tak u příležitosti 100. výročí bitvy u Arrasu a 70. výročí osvobození Dunkerque. Na této cestě navštívili kromě řady bojišť a muzeí i všechny hřbitovy, na nichž jsou pohřbení naši padli odbojáři. Na vojenském hřbitově Longuenesse u St. Omer byla u hrobu rotného aspiranta Josefa Šrámka položena kytička a zapálena svíčka pod čestnou stráží bratrů v uniformách (fotografie z tohoto aktu dodáme později). V lednu jsme o Josefu Šrámkovi informovali na našich stránkách v souvislosti se 70. výročím jeho tragické smrti.

Fotogalerie

 


9. 5. 2015

Náš člen se zúčastnil bojové ukázky Barikáda 2015 v Praze.

Video z akce

 


25. 4. 2015

V rámci modelářské soutěžní výstavy Strážnický korbáč 2015 jsme provedli ukázku dobového tábora s ukázkou zbraní, uniforem a dalších vojenských artefaktů. Taktéž jsme uskutečnili focení pro časopis Vojska a při té příležitosti si nafotili i nějaké další artefakty a ústrojní schémata na naše webové stránky, které čeká do konce tohoto roku značná obměna.

Fotogalerie

 


12. 4. 2015

I ve Strážnici se včera vzpomínalo a oslavovalo 70 mírových let. My jsme tuto akci zpestřili ukázkou zbraní, uniforem a další vojenské výstroje. Ve večerních hodinách proběhl lampionový průvod a ohňostroj.

Fotografie z akce

Videoreportáž z akce

 


12. 4. 2015

V neděli jsme se spolu s kolegy z KVH 43. pěší pluk Brno zúčastnili velkolepých oslav u příležitosti 70. výročí osvobození obce Hroznové Lhoty. Po mši za oběti druhé světové války následoval pietní akt u pomníku padlých, kde bylo vzpomenuto nejen 65 rumunských vojáků, kteří padli při osvobození obce, ale i 6 občanů - rodáků, kteří padli na frontách druhé světové války, nebo zahynuli na útrapy v koncentračních táborech. Odpoledne si mohli návštěvníci prohlédnout probíhající výstavu o válečném období v Hroznové Lhotě a venku si mnozí nenechali ujít výstavku zbraní a dobového vojenského ležení. Dále byl připravený kulturní komponovaný pořad, který diváky přenesl do života v Hroznové Lhotě let prvorepublikových a válečných a také jim přiblížil životní osudy významného hroznolhotského rodáka Jožky Šrámka, který zemřel 1.1.1945 v hodnosti rotného aspiranta na následky zranění, které utrpěl na obchůzce bojového prostoru při obléhání severofrancouzského přístavního města Dunkerque.

Fotogalerie z akce

Scénka z kulturního komponovaného pořadu 

Novinová pozvánka na probíhající výstavu

 


29. 3. 2015

V neděli odpoledne jsme zahájili dlouho připravovanou výstavu v Hroznové Lhotě, výstava zachycuje období druhé světové války s přesahy do první republiky a poválečného Československa. Výstava bude otevřena každou neděli do 10. května a 12. dubna proběhne vzpomínkový den s pietním aktem, ukázkou uniforem a kulturním komponovaným programem.

Fotogalerie z vernisáže

Video z vernisáže

Videopozvánka na výstavu

 


7. 3. 2015

Zúčastnili jsme se tradiční připomínky narozenin T. G. Masaryka v Hodoníně, která se letos nesla v trochu velkolepějším duchu, jelikož jsme oslavovali půlkulaté - 165. výročí. Svou účastí nás podpořili i kolegové od Olomouce, které jsme na akci rádi uvítali.

Fotogalerie (foto Vilém Urbánek)

Reportáž ve zpravodajské relaci ČT1

 


6. 3. 2015

Naši členové se zúčastnili pietního aktu ve Strážnici u příležitosti 165. výročí narození TGM před jeho sochou na Náměstí Svobody.

Fotogalerie z akce (foto: Tomáš Báborský, Lenka Gronská)

Fotografie z akce na stránkách města Strážnice

 


6. 3. 2015

Na pozvání kolegů z KVH 43. p. pl. Brno jsme se zúčastnili pietního aktu v Brně ke 165. výročí narození TGM u jeho sochy před budovou Masarykovy univerzity na Komenského náměstí.

Fotogalerie z akce

Další fotogalerie

Další reportáž z akce

 


13. 2. 2015

Na níže přiloženém odkazu můžete zhlédnout povedený dokument o historii hodonínských kasáren od autora Petra Grubera. Vystoupil v něm i náš předseda a představil uniformu svobodníka 7. jezdeckého pluku TGM.

9. díl Střípků z Moravského Slovácka

 


20. 12. 2014

Poslední podzimní den se opravdu vydařil a střelecký memoriál nám počasí umožnilo uskutečnit i bez kabátů. Vzpomněli jsme na velitele hodonínského praporu Stráže obrany státu, pplk. Josefa Malce i další příslušníky praporu. Hlavní disciplínu střelecké soutěže vyhráli: Pavel Bartoš na 1. místě, Tomáš Báborský na 2. místě a Vojtěch Bača na 3. místě. Akce volně navázala na pochod Pálava 1938, na kterém každoročně připomínáme odkaz obranců vlasti z roku 1938.

Fotogalerie z Memoriálu pplk. Josefa Malce

 


13. 12. 2014

Zúčastnili jsme se důstojné a velmi příjemné akce Karpaty 1914 - 2014, která proběhla v Josefově pod taktovkou Československé obce legionářské.

Výběr fotografií od různých autorů

 


2. - 4. 12. 2014

Náš člen se podílel na výstavě, která připomněla 100. výročí začátku první světové války a její odraz na základní škole M. Kudeříkové i ve městě Strážnici jako takovém.

Fotografie

Více na stránkách školy

 


31. 10. 2014 - 9. 11. 2014

V Mikulčicích proběhla výstava ke 100. výročí začátku první světové války, na které jsme se taktéž podíleli zapůjčením uniforem.

Fotografie z výstavy

 


27. 10. 2014

Zúčastnili jsme se velké připomínky 96. výročí vzniku samostatného Československa v Hodoníně, rodišti našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka. Po proslovech a kladení věnců následoval lampionový průvod k radnici, kde byla celá akce zavšena ohňostrojem.

Videoreportáž z akce v TV Slovácko

 


24. 10. 2014

Opět jsme se zúčastnili tradiční připomínky 28. října 1918 - památky a odkazu tvůrců samostatného Československa u sochy T. G. Masaryka ve Strážnici. Akce se udržela a koná se zejména z iniciativy T. J. Sokol Strážnice a jsme rádi, že můžeme přispět svou trochou do mlýna za Čs. obec legionářskou - jednotu Hodonín. Následuje pár vět z proslovu místopředsedy jednoty Hodonín, Lukáše Lexy: ... "I ze Strážnice a blízkého okolí bojovala celá řada mužů, otců, bratrů v řadách čs. legií a někteří to zaplatili daní nejvyšší – vlastním životem. Chceme-li důstojně vzpomenout na tvůrce samostatného Československa, neměli bychom myslet jen na politiky, Muže 28. října, T. G. Masaryka, M. R. Štefánika a mnohé další, ale také na tisíce obyčejných mužů, vojáků a jejich rodin, které musely položit oběti nejvyšší. Závěrem bych chtěl poděkovat vám všem, kteří jste se zde dnes sešli a přišli podpořit paměť národa, jelikož národ nevážící si svých hrdinů je odsouzen k zatracení." ... Z významných hostů můžeme jmenovat paní starostku města Strážnice - Mgr. Renatu Smutnou a pana zastupitele města Strážnice PhDr. Waltera Bartoše Ph.D., MBA.

Fotogalerie (Foto: Mgr. Lenka Gronská)

Článek na stránkách Města Strážnice

 


18. 10. 2014

Přijali jsme pozvání Petra Grubera na natáčení části dokumentárního cyklu "Střípky z Moravského Slovácka". V dílu o hodonínských kasárnách vystoupil náš člen v uniformě 7. jezdeckého pluku TGM. Díl by měl být uveřejněn v lednu 2015.

Fotogalerie

 


11. 10. 2014

Bylo nám ctí se zúčastnit velkolepé události - rekonstrukce přísahy slavné České družiny na Národním památníku na Vítkově. Zároveň proběhlo na pražském Žižkově oficiální představení Legiovlaku široké veřejnosti. Vše se neslo v opravdu slavnostním duchu a kromě pamětní mince nám zůstane i celá řada pozitivních vzpomínek.

Naše fotografie

Další fotogalerie

Reportáž na TV Nova

Reportáž ČT

Článek na webu obce

 


4. 10. 2014

Uspořádali jsme již 5. ročník pochodu "Pálava 1938", který se letos nesl sice v komornějším duchu, ale i tak jsme důstojně vzpomenuli obránců vlasti. Mimojiné jsme navštívili místo strážní služby pana Červenky, které jeho smrtí navždy osiřelo.

Fotogalerie

 


17. 9. 2014

Doprovodili jsme našeho čestného člena, pana Josefa Červenku z Břeclavi, na jeho poslední cestě. Dožil se úctyhodných 103 let a všem nám zůstanou jen milé vzpomínky na to, jak byl potěšen, když jsme ho navštěvovali a mohl nám vyprávět o svých zážitcích.

Fotografie zde

 


14. 9. 2014

V Hodoníně proběhlo tradiční setkání občanů k připomenutí úmrtí "Tatíčka" T. G. Masaryka. My se na něm podíleli utvořením čestné stráže.

Videoreportáž

 


10. 9. 2014

Zastihla nás smutná zpráva, že 10. září v dopoledních hodinách zemřel náš čestný člen, pan Josef Červenka. Dožil se úctyhodných 103 let. Zažil obě světové války, v roce 1938 byl nasazen v rámci 19. praporu SOS do strážní služby na hranici s Třetí říší, zažil monarchii, republiky, totality a se vším se dokázal vyrovnat. Byl neocenitelným pamětníkem. Všem nám zůstane v srdcích, přejeme mu odpočinek v pokoji.

 


30. 8. - 9. 9. 2014

Náš člen se zúčastnil pouti ČSOL po bojištích a válečných hřbitovech obou světových válek ve Francii. Na bohatém programu byly pietní akty s prezidentem ČR, Milošem Zemanem, i delegací z Parlamentu ČR; prohlídky muzeí, kladení věnců k hrobům padlých Čechoslováků a zkoumání bojišť.

Fotografie

Reportáž z akce

Fotoreportáž z akce

 


8. 9. 2014

Utvořili jsme čestnou stráž na Lanžhotském hřbitově při tradiční vzpomínce na padlé odbojáře. Letos se zvláštním zdůrazněním SNP, od něhož uplynulo 70 let.

Fotografie (dodáme)

 


7. 9. 2014

Naši členové a bratři v čele s místopředsedou klubu vytvořili ukázku výstroje a výzbroje čs. legionářů na vernisáži výstavy Velká válka, která proběhla ve Veselí nad Moravou. Na této výstavě se podílíme i jinak a srdečně vás zveme k jejímu zhlédnutí. V uniformě R-U nás přijel podpořit kolega z Klub vojenské historie 43.pěší pluk Brno.

Fotogalerie z vernisáže

Videoreportáž

 


6. 9. 2014

Naši členové se zapojili do akce "Bojovali za vlast", která se konala v Milostovicích u Opavy. V bojové ukázce ztvárňovali cvičení čs. branné moci.

Fotografie z akce

Další z fotogalerií

Další fotogalerie z akce

Video z akce

 


26. 8. 2014

Dnes jsme navštívili výstavu Hrušečtí občané ve víru Velké války, na které jsme se podíleli i zapůjčením předmětů. Za pozvání děkujeme Petrovi Tichému. Mj. jsme na akci prezentovali i jednu z našich následujících akcí - výstavu Velká válka ve Veselí nad Moravou.

Fotogalerie

 


23. 8. 2014

Navštívili jsme bojovou ukázku Cihelna

Fotogalerie

Video z akce

 


9. 8. 2014

Navštívili jsme již tradiční bojovou ukázku v moravském Mladějově, která se nesla jako vždy v duchu první světové války.

Fotogalerie

 


2. 8. 2014

Již tradicí se pro nás stala účast na bojové ukázce v areálu Pevnostního muzea ve Slavonicích. Letos se kvůli loňskému nízkému počtu příslušníků SdFK uchýlila část členů ke ztvárnění "ordnerů", vedení klubu však zůstává věrno odkazu První republiky československé.

Fotogalerie z akce

 


21. 7. 2014

Ve slovenských Košáriskách bylo oslaveno 134. výročí narození M.R. Štefánika a zároveň se otevíralo jeho zrekonstruované muzeum, náš člen byl taktéž při tom v uniformě ruského legionáře 10. střeleckého pluku.

Fotografie

Reportáž z akce

 


20. 7. 2014

Vojenská neděle - Skanzen Strážnice - Boje o Halič

V měsíci 100. výročí vzplanutí první světové války jsme nemohli zvolit jiné téma na Vojenskou neděli než právě její boje. Akce se odehrála v neděli 20. července ve strážnickém skanzenu a nemohla by se uskutečnit bez významné podpory Národního ústavu lidové kultury. Na různá místa desetihektarového areálu skanzenu byly umístěny vojenské tábory, a to legionářský, německý a rakousko-uherský. Kromě toho také množství stánků a stanovišť, z nichž můžeme jmenovat zejména Československou obec legionářskou, která v tomto roce prezentuje 100. výročí vzniku Čs. legií a také projekt Legie 100, který mnoho akcí k tomuto tématu zaštiťuje, dále také T. J. Sokol Strážnice, která prezentovala svou činnost i neméně bohatou historii. Diváci mohli také nahlédnout, jak se vařívalo v polní kuchyni, také si mohli odeslat dopisnice z Polní pošty s historickými razítky a nesměla chybět ani vzduchovková střelnice. Chvíli po 14. hodině se strhla bitva o Halič, v níž proti sobě vystoupilo na 50 uniformovaných účastníků, rakouský obrněný automobil Romfell a o ošetřování raněných se postaraly sestry Červeného kříže. Naštěstí se jednalo pouze o zranění fingovaná. V parném počasí však musíme smeknout před nasazením všech účastníků bojové ukázky. Z dalších aktivit, které mohli návštěvníci zhlédnout, můžeme jmenovat například bojový výcvik nebo polní soud s dezertéry, který svým způsobem ozvláštnil celou akci. Na konci bojové ukázky jsme uctili památku všech vojáků, kteří bojovali čestně a nedočkali se konce první světové války, a to napříč armádami a národy, minutou ticha. Děkujeme zázemí MVJVM a také všem osobám, které byly nápomocné při realizaci akce, zejména bratrům z T. J. Sokol Strážnice, bratrům z jednot i ústředí ČSOL a mnohým dalším.

Naše oficiální fotogalerie (foto V. Kolajová, S. Möse)

Podrobná reportáž v TV Slovácko

Reportáž z akce (TV NOE)

Fotogalerie bratří Sokolů

Další fotogalerie

Další z fotogaleríí

 


5. 7. 2014

Spolu s bratry a členy dalších klubů vojenské historie jsme prezentovali různorodá historická období na průvodu historie obce při sjezdu rodáků ve Svatobořicích-Mistříně.

Fotografie z akce

Článek na stránkách deníku

Videa z akce: **1** / **2** / **3**

 


21. 6. 2014

Náš člen prezentoval vojska První světové války a První republiky na akci Masarykovy univerzity, která proběhla v rámci cyklu akcí "Dotkni se vědy", jenž připomíná 95. výročí vzniku MU. Spolu s členy klubu Masarykových historiků vytvořili ukázku odívání napříč historií od dob starověkých až po 20. století.

Fotogalerie

 


19. 6. 2014

Člen našeho klubu si připravil pro žáky 8. tříd na ZŠ Školní Strážnice prezentaci o čs. legionářích a ukázku jejich výstroje a výzbroje.

 


1. 6. 2014

Spolu s bratry z naší jednoty a kolegou z KVH 43. p.pl. jsme slavnostně zahájili výstavu Velká válka v Kyjově. Vernisáž kromě průvodního slova zástupců jednoty a kyjovského muzea doprovodily taktéž signály polnicí. Součástí, resp. formou vernisáže se stala muzejní noc s ukázkou uniforem a vojenského vybavení čs. legionářů a c. a k. armády. Výstava Velká válka v Hodoníně bude probíhat právě v období 100. výročí vypuknutí 1. světové války.

Fotogalerie zde

Videoreportáž TV Slovácko

 


31. 5. 2014

Zúčastnili jsme se akce Boj o republiku 1938 v Lovčicích.

Naše fotogalerie

Další fotogalerie

Další fotografie

 


16. 5. 2014

V pátečních večerních hodinách jsme spolupořádali muzejní noc na téma "zahrajem si na vojáky". Této akce se kromě nás zúčastnili také kolegové z dalších klubů, a přestože nám nepřálo počasí, akce se u návštěvníků setkala s kladnými ohlasy. Kromě ukázky vojenského vybavení čs. legií na Rusi jsme rovněž představili italské a francouzské legionáře a také prvorepublikovou armádu, která na jejich tradicích stavěla.

Naše fotografie z akce

Článek na stránkách hodonínského deníku

Videoreportáž TV Slovácko

 


3. 5. 2014

Náš klub se prezentoval výstavkou prvorepublikových a legionářských artefaktů na modelářské soutěžní výstavě Strážnický KORBÁČ 2014.

Fotogalerie zde

 


3. 5. 2014

Naši členové se zúčastnili vzpomínkové akce ve slovenských Košariskách a na Bradle, kde uctili památku M. R. Štefánika.

Články z akce:

Fotografie a článek

Fotoreportáž

 


12. 4. 2014

Náš člen prezentoval slovenského partyzána a ukázku dobového tábora na doprovodné akci k výstavě 2222 dní strážnické nesvobody, která probíhá v Městském muzeu ve Strážnici a jako klub se na ní podílíme zapůjčením exponátů. 

Fotogalerie Městského muzea

 


11. 4. 2014

V den, kdy od osvobození Lanžhota uplynulo 69 let, se vydal uctít památku osvoboditelů náš člen Petr Trčka spolu se svými syny. Hrůzy druhé světové války musíme připomínat hlavně mladým, aby je nebyli odsouzeni znovu prožít.

Fotografie zde

 


11. 4. 2014

Jako každý rok, jsme se i letos zúčastnili pietní vzpomínky na padlé osvoboditele ve dnech 69. výročí osvobození Týnce.

Fotografie

 


11. 4. 2014

Svou účastí jsme podpořili pietní vzpomínku na padlé osvoboditele a všechny oběti 2. světové války v Hodoníně, při pietním aktu na hodonínském hřbitově.

Fotografie z akce

Videoreportáž

 


11. 3. 2014

Rozšířili jsme sekci o Čs. legionářích na Rusi

 


9. 3. 2014

Náš čestný člen, bývalý četař v záloze pan Josef Červenka se dožije 103. narozenin. Za celý klub jsme mu popřáli telefonicky, jelikož kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu nepřijímá návštěvy. Více o osudech pana Červenky v roce 1938, kdy byl v rámci 19. praporu Stráže obrany státu nasazen do strážní služby poblíž Valtic, naleznete ZDE.

 

 

 


7. 3. 2014

Důstojně jsme oslavili 164. výročí narození našeho prvního prezidenta, T. G. Masaryka, v jeho rodném Hodoníně. Již tradičního pietního setkání se zúčastnili zástupci města Hodonína, Masarykovy společnosti a mnohých dalších organizací. Na akci bylo možno vidět originální prapor Čs. obce legionářské v Hodoníně (jindy uložený v depozitáři Masarykova muzea), který se na veřejnost dostane málokdy. K němu jsme vytvořili čestnou stráž v uniformách legií a prvorepublikové armády.

Fotogalerie z akce (foto: Petr Turek)

Článek na stránkách Hodonínského deníku

Reportáž v TV Slovácko

 


7. 3. 2014

Spolu se sestrami a bratry ze strážnického Sokola jsme si u pomníku T. G. Masaryka na Náměstí Svobody ve Strážnici připomněli 164. výročí narození TGM.

Fotogalerie (foto: Vojtěch Studénka) 

Fotogalerie na stránkách města

 


6. 3. 2014

Výstavu Velká válka v Hodoníně jsme zdárně zahájili a doufáme, že se u návštěvníků setká s kladnými ohlasy. Nezapomeňte, že se jedná o jakýsi úvod série akcí, do kterého nelze zasadit naprosto vše, co bychom chtěli. V příštích letech budou následovat i další výstavy, které již hlouběji zaběhnou do konkrétních témat (například čs. legie v Rusku, Francii, či Itálii). Na projektu Velká válka v Hodoníně kromě nás participuje řada dalších organizací a institucí Masarykovo muzeum v Hodoníně, Státní okresní archiv Hodonín, Město Hodonín a další. Kromě výstav chystáme celou řadu dalších akcí, které se ponesou v duchu legionářských tradic (například bojové ukázky, přednášky, muzejní noci a to nejen v Hodoníně). Naše úsilí významnou měrou podporuje projekt LEGIE 100, a také plánujeme koordinaci s celorepublikovým projektem "Velká válka 1914-1918"

Fotogalerie z vernisáže (foto: Mgr. Tomáš Gronský)

Článek na stránkách ČSOL

 


23. 2. 2014

Započali jsme přípravu výstavy Velká válka. Podílíme se na ní společně s Masarykovým muzeem v Hodoníně, SOkA Hodonín a dalšími organizacemi. Výstava bude součástí stejnojmenného projektu, který si klade za cíl oživit a dostat do povědomí občanů legionářské tradice, vzpomenout na oběti válek (z obou válčících stran), a to především z oblasti Hodonínska. Výstava se bude konat v Masarykově muzeu v Hodoníně a její součástí bude řada doprovodných akcí. Poté se bude jádro výstavy stěhovat do Kyjova a Veselí nad Moravou, kde bude na konci letošního roku pouť výstavy završena.

 


8. 2. 2014

Uspořádali jsme zimní cvičení v Lanžhotě, na kterém jsme zdokonalili secvičenost cviků se zbraní a pořadovek.

Fotogalerie zde

 


17. 1. 2014

Česká televize odvysílala první díl seriálu První republika, ve kterém účinkoval spolu s bratry z Čs. obce legionářské také člen našeho klubu.

Díl můžete zhlédnout zde


Přehled naší činnosti za uplynulé 4 roky

 


Postupně rozšiřujeme sekce o čs. legionářích, zatím nejvíce zpracovaná je francouzská sekce.


25. 12. 2013

Zúčastnili jsme se průvodu k živému Betlému v Hroznové Lhotě

Fotogalerie zde

 


14. 12. 2013

Zúčastnili jsme se Vánoční besídky Čs. obce legionářské na ústředí v Praze.

 


13. 12. 2013

Svou účastí jsme podpořili projekt Legie 100 na vánočním benefičním koncertu VUS Ondráš v Lužicích.

 


10. 11. 2013

Uctili jsme památku obětí světových válek u příležitosti dne válečných veteránů a 95. výročí konce první světové války. Akce se zúčastnilo množství příznivců hry Geocaching. Za pozvání děkujeme Petrovi Tichému, hlavnímu pořadateli akce, který zastupuje organizace: českobrodská jednota ČSOL, Spolek pro vojenská pietní místa a SignumBelli 1914.

Fotogalerie z akce

 


8. 11. 2013

Aktualizovali jsme nové sekce týkající se prvorepublikové armády, ve kterých se dozvíte
něco o její struktuře, základních vojenských pojmech, výstroji, výcviku a další.


3. 11. 2013

Byl odvysílán další díl Českého století, který pojednává o podzimu 1938 a nese název Den po Mnichovu.

Díl online si můžete prohlédnout zde

Naše fotografie z natáčení:

2. díl - Den po Mnichovu

 


28. 10. 2013

Zúčastnili jsme se oslav vzniku ČSR v Břeclavi

Fotogalerie z akce v Břeclavi

 


27. 10. 2013

V neděli 27. října v předvečer 95. výročí vzniku Československa začala Česká televize s vysíláním cyklu hraných dokumentů České století. Vysílání bylo započato dílem "Veliké bourání" o rozpadu rakouské monarchie a vzniku čs. republiky. Na natáčení tohoto cyklu jsme se podíleli i my jako uniformovaný kompars. Prvních 5 dílů bude vysíláno následujících 5 nedělních večerů, vždy ve 20.00

Díl Veliké bourání online ke zhlédnutí

Oficiální stránky pořadu

Diskuze a ukázky z cyklu hraných dokumentů

Naše fotografie z natáčení:

1. díl - Veliké bourání

 


27. 10. 2013

V předvečer 95. výročí vzniku samostatného Československa jsme byli účastni oslav v rodišti T. G. Masaryka - Hodoníně. Po pietním aktu následoval lampionový průvod městem k radnici, kde byla akce završena ohňostrojem a poté ještě následovala přednáška P. Grubera na téma Čs. legíí.

Fotogalerie z akce

Video z lampionového průvodu

Záznam v TV Slovácko

Článek na stránkách deníku

 


27. 10. 2013

Naši členové se zúčastnili pietní akce ve Valticích při příležitosti 95. výročí vzniku ČSR

Fotogalerie z akce

 


25. 10. 2013

V pátek odpoledne jsme trochu s předstihem oslavili vznik Československa ve Strážnici. Kromě zástupců města, České obce sokolské, Československé obce legionářské byli přítomni taktéž zástupci Spoločnosti M.R. Štefánika.

Fotogalerie z pietního aktu ve Strážnici

Další fotografie na stránkách města

 


12. 10. 2013

Již počtvrté jsme uspořádali vojenský pochod s názvem Pálava 1938. Letos jsme při příležitosti 75. výročí událostí roku připomenuli smutné osudy příslušníků mikulovské čety 19. praporu Stráže obrany státu. K tradičním součástem pochodu, jako jsou střelby a cvičení přibyl ještě pietní akt před mikulovskou radnicí. Všem účastníkům děkujeme, že akci podpořili svým úsilím - svou aktivní účastí.

Fotogalerie z akce: Pálava 1938

Video z nácviku útoku rojnicemi

 

21-22. 9. 2013

Zúčastnili jsme se série akcí v severo-západočeském pohraničí, které připomínaly události "morového" roku 1938. Mezi akce patřila bojová ukázka v Habartově, noční pochod Henleinovců v Krajkové a bojová ukázka v Krajkové.

Fotogalerie z akce:

http://www.novinky.cz/vase-zpravy/karlovarsky-kraj/sokolov/1487-20008-vikend-ve-znameni-udalosti-roku-1938-pokracoval-v-habartove-pietnim-aktem-a-bojovymi-ukazkami.html

http://veronikacarvova.rajce.idnes.cz/Pohranici_1938,_Krajkova_a_Habartov_2013

https://plus.google.com/u/0/photos/106132383269606497096/albums/5926898461035533969

 


14. 9. 2013

Utvořili jsme čestnou stráž na pietním aktu v Hodoníně, který se konal při příležitosti 76. výročí úmrtí Tomáše Garrigua Masaryka.

Fotogalerie z akce: 76. výročí úmrtí TGM - Hodonín

 

14. 9. 2013

Náš člen se zúčastnil akce "Oživená Březinka 2013"

 

7. 9. 2013
 
Letošní akci Čs. obce legionářské v areálu pevnosti Josefov jsme podpořili svou účastí. Akce s názvem Piava 1918 připomněla události bojů na italské frontě. Od řeky Soči až k Piavě.
 
 
 


5. 9. 2013

Naši členové vytvořili čestnou stráž na lanžhotském hřbitově při pietní vzpomínce na odbojáře z Lanžhota

Lanžhot - foto
 


11. 8. 2013
 
V neděli 11. srpna 2013 jsme pod záštitou NÚLK Strážnice uspořádali ve strážnickém skanzenu akci "Vojenské odpoledne". Diváci mohli kromě dobového tábora zhlédnout také dynamickou ukázku "Neklidný rok 1938" či pásmo folklorního souboru Omladina z Vacenovic na téma "Odvedenci". Kromě našeho klubu se akce zúčatnili také členové dalších klubů, například o.s. Klub 1938 – Četnická stanice Habersbirk, KVH Náchod, KVH Československa Olomouc a další. Všem účinkujícím děkujeme a návštěvníky rádi uvidíme na našich dalších akcích. Foto: Veronika Kolajová
 
 
 
Články z akce:
 
 

10. 8. 2013
 
V sobotu 10. srpna 2013 jsme se zúčastnili tradiční bojové ukázky s názvem Blossdorf 1915, která se konala v obci Mladějov na Moravě v areálu Muzea úzkorozchodné železnice.
 
 

28. 7. - 29. 7. 2013
 
V horkých letních dnech 28.7. - 29.7.2013 proběhlo natáčení prvních záběrů do připravovaného seriálu České televize s názvem: "První republika". Konkrétně se natáčela bitva u Terronu, kde bojovali vojáci 21. střeleckého pluku čs. legií ve Francii. Natáčení seriálu se ujali tvůrci divácky úspěšného seriálu Vyprávěj. Premiéra by měla proběhnout na začátku roku 2014. Foto: Jiří Filip, Tomáš Pilvousek
 
 

21. 7. 2013
 
21. července jsme se zúčastnili oslav 133. výročí narození M. R. Štefánika v Košariskách. Foto: Mgr. František Trávníček -FFT-
 
 

19. 7. 2013

Ve slunečný páteční den, jsme navštívili dětský letní tábor na Mlýnkách (okr. Hodonín). Spolu s kolegy z KVH 43. p. pl. Brno jsme pro děti připravili ukázku dobového tábora, uniforem a výstroje. Foto: tabormlynky

 

28. 6. - 7. 7. 2013
 
"Po stopách čs. legionářů ve Francii." Na přelomu června a července se náš člen zúčastnil vzpomínkové pouti Čs. obce legionářské po bojištích první i druhé světové války ve Francii. Součástí pouti bylo kromě mnoha pietních aktů a připomínek bojů čs. legionářů také mnoho prohlídek vojenských muzeí i expozic pod širým nebem a v neposlední řadě prohlídka bojišť u Kreuzwaldu a Chestres. Z míst bojů a posledního odpočinku našich legionářů jmenujme Chestres, La Targette, Terron, Cernay či Verdun. Nedílnou součástí pouti byl pietní akt v Darney ku příležitosti 95. výročí slavnostní přísahy čs. legionářů ve Francii. (foto: L. Lexa)
 
 
Články za akce:
 
 

1. 6. 2013
 
V sobotních dopoledních hodinách jsme v Lužicích vytvořili ukázku vojenského tábora z první republiky s ukázkou dobových vojenských artefaktů. Svou výstavkou jsme dotvořili akci TJ Baník Lužice - Sportovní den dětí.
 
 

22. - 24. 5. 2013
 
V rámci projektu LEGIE 100 jsme se podíleli na jeho prezentaci na brněnském výstavišti v době, kdy probíhal mezinárodní zbrojařský veletrh IDET. Československou obec legionářskou jsme reprezentovali v uniformách čs. legionářů z první světové války. Největším poutačem pozornosti byla replika "legiovlaku", tedy ešalonu, ve kterých putovaly desetitisíce čs. legionářů Sibiří. Dalším lákadlem se staly kopie plukovních praporů (43. a 10. pěší pluk), které byly nedávno zhotoveny na popud ČSOL.
 
 
Články o IDETu na webu ČsOL
 
 
 
 
 
 

20. 5. 2013
 
Spolu s kolegy z jednot ČsOL Valtice a Brno jsme v ranních hodinách v pořadu České televize - Dobré ráno (ČT2) prezentovali projekt Legie 100 a jeho připravovanou masovou prezentaci na vojenském veletrhu IDET v Brně, kde bude mimo jiné k vidění také první část reprodukce „legiovlaku“ tedy vojenského ešalonu, který používali naši legionáři v Rusku. Dále jsme zde veřejnost seznámili s krásnými replikami historických vojenských praporů z doby první republiky a první světové války. Konkrétně prapory 10. střeleckého pluku ruských legií - Jana Sladkého Koziny a 43. pěšího pluku Brno, které byly zhotoveny právě v rámci projektu Legie 100. V budoucnu se budou šít i další reprodukce převážně legionářských praporů. Poté následovala tisková konference na brněnském výstavišti.
 
 
Video z pořadu:
 
 

3. 5. 2013
 
V pátek 3. května v předvečer 94. výročí tragického úmrtí gen. Milana Rastislava Štefánika jsme uctili jeho památku v jeho rodném domě ve slovenských Košariskách společně s bratry a sestrami z jednot ČsOL Břeclav, Valtice, Brno a Senec(SK). Dále zde byly na náměstíčku v centru Košarisk odhaleny repliky pilonů "stativu" pod teleskop, které používal M. R. Štefánik na pozorování hvězd na ostrově Vava'u. Po slavnostním odhalení následovala mše v místním kostele a poté oficiální pietní akt na dvoře rodného domu, kde se položili kytice a věnce k soše M. R. Štefánika a zapálily se zde pochodně, které jsme po historické pěší stezce vynesli na Bradlo. Na Bradle následovaly proslovy a zapálení 4 vater okolo Štefánikovi mohyly. Foto: František Trávníček
 
 

27. 4. 2013
 
V sobotu 27. dubna jsme vytvořili ukázky dobových vojenských ležení (prvorepubliková armáda a čs. vojsko na Rusi) na modelářské soutěžní výstavě Strážnický Korbáč 2013, která se konala v prostorách DDM Strážnice. Kromě modelů byla k vidění i výstavka dobových předmětů z druhé světové války, ze sbírky Vojta Bača. Na své si tedy přišli nejen modeláři, ale i milovníci vojenské historie. Rovněž jsme za klub udělili cenu pro model, který se nám nejvíce líbil, a to MIG-23 od Jaromíra Janáta. Foto: Martin Žižlavský, Veronika Kolajová
 
 

13. 4. 2013
 
V sobotních podvečerních hodinách jsme se zúčastnili tradičního pietního aktu tentokráte u příležitosti 68. výročí osvobození obce Týnec. Za pozvání děkujeme paní starostce Mgr. Haně Zoubkové.
 
 

12.4.2013
 
Dne 12. dubna jsme na hodonínském hřbitově uctili památku padlých osvoboditelů naší vlasti z roku 1945. Akce se kromě zástupců města, organizací jako ČSOL, ČSBS a dalších, zúčastnil také Andrej Jevgenjevič ŠARAŠKIN, GENERÁLNÍ KONZUL RUSKÉ FEDERACE V BRNĚ. Po pronesení proslovů následovala pravoslavná bohoslužba a po kladení věnců zazněly státní hymny (ČR a Ruské federace).
 
 
Reportáž z akce:
 
 

11.4.2013
 
Ve čtvrtečních odpoledních hodinách jsme se zúčastnili slavnostního křtu knihy hodonínského autora Petra Grubera "Voják Říše a svědomí". Kmotry knihy se stali herec Milan Šimáček a ředitelka SOkA Hodonín, Mgr. Galina Rucká. Poté následovala vernisáž výstavy "Hodonín protektorátní, Hodonín válečný" v prostorách hodonínského regionálního centra.
 
 
 

30.3.2013
 
Opět jsme se podíleli na natáčení cyklu hraných dokumentů režiséra Roberta Sedláčka pro Českou televizi se souhrnným názvem "České století". Tentokrát se jednalo o díl na téma návrat T. G. Masaryka do vlasti v roce 1918, kde jsme ztvárňovali československé legionáře. Natáčení probíhalo v sobotu od raních hodin na pražském Hlavním "Wilsonově" nádraží. Hlavní tváří dokumentu byl slovenský herec Martin Huba v roli prezidenta T. G. Masaryka. Natáčení se zúčastnila řada klubů vojenské historie, řada krojovaných z různých koutů České republiky, a řada dobově oděných civilistů. 
 
 
Reportáže z akce:
 
 
 

15.3.2013
 
V památný den 15. března se sešli zástupci hodonínských organizací, a to Města Hodonín, Obce legionářské jednoty Hodonín, Českého svazu bojovníků za svobodu, Klubu vojenských důchodců Hodonín, Masarykovy společnosti a Masarykova muzea Hodonín a Klubu vojenské historie 19. prapor Stráže obrany státu Hodonín a občané města Hodonín, aby si společně připomenuli smutné výročí našich dějin, 15. březen 1939. Tedy den, kdy byl zbytek okleštěné republiky obsazen německou brannou mocí a tím byl definitivně zničen sen o demokratickém Československém státu. Tyto události započaly dlouhá léta okupace a útlaku českého národa, které si vyžádaly mnoho obětí na životech. Vzpomenulo se na válečné události z města a okolí dle kroniky města a místní četnické stanice, také na místní umučené a během okupace zemřelé občany, na občany, kteří nalezli v sobě odvahu a stanuli ve zbrani proti nacistickému útlaku či na občany, kteří se aktivně zapojili do odbojových skupin jako je Obrana národa. Po samotném pietním aktu zúčastnění zapálili svíčky pod pamětní deskou na hodonínské radnici.
 
Dne 9. března 2013 oslaví náš čestný člen, významný typograf, grafik a fotograf, pan Josef Červenka z Břeclavi úctyhodných 102 let! Gratulujeme k významnému životnímu jubileu a přejeme mnoho sil a pevné zdraví do dalších let! Pan Josef Červenka byl v roce 1938 v rámci Stráže obrany státu - praporu Hodonín nasazen za obou mobilizací spolu s vojenskými posilami jako četař v záloze 10. pěšího pluku JSK na hranici na úseku Valtice - Katzelsdorf, poblíž dnes již nestojícího Katzelsdorfského loveckého saletu. Jeho vzpomínky na tuto dobu naleznete na našich webových stránkách v sekci : Ve strážní službě SOS
 
 
 

7.3.2013
 
V den 163. výročí narození prezidenta T. G. Masaryka se konaly oslavy i v jeho rodišti, Hodoníně. V odpoledních hodinách se u pomníku TGM sešla řada vážených hostů a to hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek, krajští radní Ing. Antonín Tesařík a  Mgr. Jiří Janda, dále zástupci Slovenské republiky, primátor města Holič PhDr. Zdenko Čambal a jeho zástupce pan Rastislav Caletka, zástupci různých organizací - Sokolové z Hodonína a Lužic, Československá obec legionářská, jednoty Hodonín, Valtice a Břeclav, Společnost Ludvíka Svobody, Český svaz bojovníků za svobodu, Masarykova společnost v Hodoníně a Masarykovo muzeum, vedení města v čele s panem starostou Mgr. Igorem Taptičem a řada občanů města Hodonín a dalších přihlížejících, aby si společně připomenuli jeho odkaz a uctili jeho památku. Akcí provázela Mgr. Irena Chovančíková, předsedkyně Masarykovy společnosti v Hodoníně a ředitelka Masarykova muzea v Hodoníně, hudební doprovod akce zajistil pěvecký sbor hodonínského gymnázia, Barbastella. (Foto: František Trávníček)
 
 
Reportáže z akce:
 
 
 

5.3.2013
 
V úterních odpoledních hodinách jsme spolu s T. J. Sokol Strážnice uspořádali pietní shromáždění k uctění památky našeho prvního československého prezidenta T. G. Masaryka u příležitosti 163. výročí jeho narození. Po pietním aktu následovala vernisáž výstavy T. G. Masaryk a armáda ve sklepních prostorách Městského muzea ve Strážnici. Výstava byla vytvořena v rámci dlouhodobého projektu LEGIE 100 (ČSOL + MO). Doposud byla k vidění v Plzni a dále poputuje na Velehrad. Ve Strážnici bude výstava k vidění do 10. března 2013. V přízemí Městského muzea je i nadále možnost zhlédnout výstavu Život za První republiky. (Foto: František F. Trávníček, Lukáš Lexa)
 
 
Reportáže z akce:
 
 
 
 
 

29.1.2013
 
V úterý dopoledne jsme pomohli zajistit doprovodný program při okresním kole Dějepisné olympiády, které se konalo na Purkyňově gymnáziu ve Strážnici. Náplní programu byla komentovaná prohlídka Městského muzea. Náš člen zajistil úvodní slovo s charakteristikou období prvorepublikového Československa, účastníky olympiády následně provedl výstavou Život za První republiky a nakonec účastníci zhlédli dobová videa.
 
 

13.1.2013
 
V neděli 13. ledna 2013 ve 13:00 jsme slavnostně zahájiĺi výstavu o prvorepublikovém Československu, která se koná v Městském muzeu ve Strážnici. Součástí vernisáže byla přehlídka dobové módy a uniforem. Přehlídku zorganizovala Dasha Marlen. Návštěvnost dosáhla nadprůměrných počtů a muzeum doslova praskalo ve švech. Po přehlídce následovala prohlídka expozice s průvodním slovem členů našeho klubu a hodonínské jednoty obce legionářské. Výstava potrvá do 18. dubna a takřka každou neděli bude přítomen uniformovaný člen našeho sdružení. Děkujeme za fotografie, které poskytla Veronika Kolajová.
 
 
Články:
 
 
Další fotografie:
 
 

7.12.2012
 
Naše jednotka čestné stráže se státním praporem se zúčastnila, ve stejnokrojích našich legionářů z první světové války, slavnostního předávání vyznamenání za zásluhy a velmi dobré služební výkony policistům Hodonínska na hodonínské radnici. Legionářskými stejnokroji jsme poukázali na legionářské tradice Policie, protože mnoho legionářů po první světové válce rovněž nalezlo zaměstnání u státní policie či četnictva a zde také dbali na jejich dodržovaní.
 
24.11.2012
 
Tří členné družstvo naší jednoty se zúčastnilo střeleckých závodů „Pohár předsedy Československé obce legionářské“. Závody probíhaly od sobotního rána v brněnské střelnici Trigger Service. Soutěže se zúčastnilo celkem 24 družstev (72 jednotlivců). Soutěžilo se ve třech disciplínách, mířená střelba z pistole na 25m, střela z velkorážního revolveru a obranná střelba z pistole na čas. Naše družstvo se umístilo na šestém místě se 748 body. Navíc bratr Bartoš se umístil na druhém místě v kategorii jednotlivci s celkovým počtem 280 bodů.
 
 

13.11.2012
 
V úterní večer jsme se zúčastnili komponovaného pořadu s názvem "Růže pro válečné veterány", věnovaného rodákům Lužic bojujícím a padlým na bojištích světových válek 1914-1918 a 1939-1945. Akci pořádala Československá obec legionářská, TJ Sokol Lužice, Obec Lužice a Ministerstvo obrany. V rámci koncertu se uskutečnila dobrovolná finanční sbírka ve prospěch Nadace Legie 100 a válečných veteránů.
 
 
Reportáž z akce:
 
 

9.11.2012
 
V páteční odpoledne jsme trochu s předstihem uctili památku padlých, zemřelých i přeživších válečných veteránů na hřbitově v Hodoníně. Pietní akt, který se vztahuje k datu 11. listopadu 1918 (které se bere jako konec první světové války) pořádal Klub vojenských důchodců Hodonín. Projevy přednesli zástupci města a Krajského vojenského velitelství. Po akci jsme ještě navštívili výstavu Masarykova muzea v Hodoníně o československém opevnění.
 
 

28.10.2012
 
Ve sváteční podvečer jsme důstojně oslavili 94. výročí vzniku samostatného československého státu v Hodoníně. Akce započala u sochy T. G. Masaryka, kde proběhlo kladení věnců a vystoupili zástupci měst a organizací se svými projevy. Poté následoval lampionový průvod hodonínskou Národní třídou, který byl poté, co dorazil na náměstí TGM, završen mohutným ohňostrojem.
 
 
Reportáže z akce:
 
 

26.10.2012
 
V pátečních odpoledních hodinách proběhlo položení věnců u sochy TGM ve Strážnici u příležitosti 94. výročí vzniku ČSR. Náš člen vytvořil čestnou stráž sokolského praporu s originální žerdí (prapor se nedávno povedlo objevit a pro účely použití na veřejnosti byla zhotovena jeho přesná kopie). Proslovy měla místostarostka města Hana Kosířová, sestra Hašková (členka Sokola) a také zástupci Štefánikovy společnosti ze Slovenska.
 
 

24.10.2012
 
Ve středečních večerních hodinách se ve městě Miroslav u Znojma sešli občané města u tamní školy, aby si s předstihem připomenuli 94. výročí vzniku samostatného československého státu v roce 1918. V 18:30 se celé setkání seřadilo do lampiónového průvodu, který vedl od školy ke kulturnímu domu. U kulturního domu zazněla státní hymna a také píseň U Zborova hřměla děla v podání mezzosporanistky Mgr. Táni Janošové a projevy. Poté následoval ohňostroj a v kulturním domě koncert (Ne)jen hovory s TGM Mgr. Táni Janošové doplněný mluveným slovem Mgr. Františka Trávníčka z valtické jednoty Obce legionářské. Akci jsme spolu s kolegy z KVH 43. pěší pluk Brno zpestřili čestnou stráží praporu v dobových uniformách.
 
 

24.10.2012
 
Ve středu 24. října jsme na pozvání ředitele Základní školy v Kuželově, pana Mgr. Martina Dosoudila, uspořádali besedu a přednášku na téma Československé legie a vznik ČSR. Pro děti z nižšího stupně byla přednáška pojata spíše jako obecnější a stručný náhled do doby první světové války a povídání o osudech jednotlivých legionářů. Pro žáky vyššího stupně byla již přednáška obohacena o rozšiřující informace. Žáci si samozřejmě mohli prohlédnout a osahat historické artefakty. Děkujeme za milé přijetí.
 
 

13.10.2012
Úspěšně jsme absolvovali třetí ročník více než dvacetikilometrového podzimního pochodového vojenského cvičení z Popic přes pálavské vrchy (Popice-Strachotín-Dolní Věstonice-Dívčí hrádek-Vyhlídka u vysílače-Sirotčí hrádek-Klentnice-Mikulov) do Mikulova, kde jsme opět cvičení zakončili střelbami na střelnici. Tentokrát se náš pochod konal oproti loňskému ročníku jěště v hojnějším počtu. Všem zúčastněným děkujeme!!
 

29.9.2012
 
Dne 29. září jsme přijali pozvání do malebné jihomoravské obce Hlohovec, kde se konala svatba našeho milého kamaráda, kolegy a svědomitého předsedy Martina Žižlavského s jeho vyvolenou slečnou Dagmar Kurkovou. V tento významný den jsme v uniformách dohlédli na poklidný průběh svatby. Novomanželům jsme vzdali hold vytvořením slavobrány - špalíru. Poté jsme byli přizváni ke svatební tabuli. Novomanželům jsme rovněž předali dary za celý klub. Děkujeme za pozvání a novomanželům Žižlavským přejeme na společné dráze životem mnoho štěstí a krásných chvil. :-)
 
 

14.9.2012
 
V památný den 14. září se nám dostalo cti stát stráž u pomníku TGM v Hodoníně při pietním aktu, který se konal ku příležitosti 75. výročí úmrtí prvního československého prezidenta, organizátora legií, ale hlavně morálního a politického vzoru Tomáše Garrigua Masaryka. Tuto stráž jsme obohatili originálním praporem Čs. obce legionářské v Hodoníně, který nám k této příležitosti zapůjčilo Masarykovo muzeum v Hodoníně. Prapor, který byl vytvořen těsně po druhé světové válce, přečkal i období komunismu, které uchovávání legionářských tradic nepřálo.
 
 
Reportáže z akce:
 
 
 
 
 
 

6.9.2012
 
Ve čtvrtek 6. září odpoledne jsme se zúčastnili vzpomínkové akce na lanžhotském hřbitově. Stáli jsme čestnou stráž u pomníků odbojářských rodin Bartošů, Darmovzalů a Bystřických. Při této příležitosti promluvil br. Němeček z Českého svazu bojovníků za svobodu a také nám předal darem album příslušníků 6. střeleckého pluku "Hanáckého" čs. legií. Za fotografie děkujeme slečně Veronice Kolajové
 
 

18.8.2012
 
Zúčastnili jsme se tradiční bojové ukázky s názvem Den sil podpory AČR - Cihelna 2012, která se konala v areálu pevnostního muzea u města Králíky na severu Moravy. Sobotní program akce zahájil ranní koncert vojenské posádkové hudby z Olomouce po kterém následovalo slavnostní zahájení se vztyčením státní vlajky za zvuku státní hymny. Poté následovaly různé prezentace Armády ČR, hlavní bojová ukázka Mobilizace 1938, prezentace Integrovaného záchraného systému, prezentace bojové techniky Vojenského muzea Králíky, prezentace Celní správy, Vězeňské služby a Policie ČR, prezentace historických jednotek a dobových vojenských táborů, po těchto prezentacích následovalo v odpoledních hodinách opakování hlavní bojové ukázky Mobilizace 1938, poté byla akce slavnostně ukončena. Po skončení akce jsme jěště navštívili pevnostní muzeum Bouda, kde děkujeme za velice kladné přijetí pplk. Ing. Vladislavu Rulíškovi!
  
 
Další fotografie:
 
 
 
 
Reportáž z akce:
 
 

11.8.2012
Zúčastnili jsme se, ve stejnokrojích československých legionářů v Rusku, bojové ukázky na téma první světové války s názvem Mladějov - Blossdorf 1915, která se konala v moravské obci Mladějov v areálu Muzea úzkorozchodné železnice. Dopoledne proběhl za účasti téměř všech účinkujících uniformovaných vojáků u pomníku v Mladějově pietní akt, který byl věnován všem padlým vojákům první světové války. V odpoledních hodinách proběhla samotná ukázka bojů o zákopy v prostorách pole za areálem muzea úzkorozchodné železnice. Akce se účastnili rovněž kolegové z KVH 43. pěší pluk Brno a kolegové z Klubu přátel pplk. Karla Vašátky (2. roty 1. Československého střeleckého pluku).
Další fotografie:
Reportáž z akce:
 

9.8.2012
 
Ve čtvrtek v dopoledních hodinách jsme v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici uspořádali pro návštěvníky ukázku vojenského polního ležení československé armády z období třicátých let.
 
 

4.8.2012
 
Náš klub se opět zúčastnil tradiční bojové ukázky z období roku 1938 ve Slavonicích, kde se bojovalo v areálu muzea Jirky Duchoně o ČS opevnění, jako každý rok byly dvě bojové ukázky, první nastiňovala situaci na hranici, potyčky jednotek Stráže obrany státu a vojenských posil s německými Ordnery, druhá ukázka byla fikcí přepadení Československa německým Wehrmachtem. Na letošní akci jste mohli vidět náš nový lehký kulomet vz.26 v akci. Akce se také zúčastnili naši kolegové z KVH 43. pěší pluk Brno.
 
 

23.7.2012
 
Ode dne 23.7.2012 do naší výzbroje přibyl funkční originální lehký kulomet vz.26 - Zbrojovka Brno, v ráži 308 Win CV. Kulomet byl upraven na divadelní účely na základě udělení vyjímky od Policie ČR. Mimo tohoto kulometu náš klub již vlastní stejně upravené zbraně: 2x PPŠ 41 "Špagin"a 1x M53 (MG42)
 
 
 

21.7.2012
 
Naše jednotka čestné stráže se zúčastnila v uniformách československých legionářů oslav 132. výročí narození Dr. gen. Milana Rastislava Štefánika v jeho rodném domě na Slovensku v Košáriskách. Při této příležitosti se rovněž sešly tři významné oragnizace, které zde po pietním aktu podepsaly memorandum o vzájemné spolupráci a to Československá obec legionářská, Nadácia Milana Rastislava Štefánika a Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika. Po podepsání memoranda se česká delegace v čele s předsedou Československé obce legionářské, pplk. MUDr. Pavlem Budinským, Ph.D., MBA, vydala k místu posledního odpočinku gen. Štefánika na Bradle, kde jeho památku uctila položením věnce.
 
 
Další články:
 
 
 

14.7.2012
 
V obci Vranovice-Kelčice jsme naší účastí podpořili tamní slavnosti, při kterých obec obdržela nový znak, prapor a také zde byl znovuodhalen pomník padlých v 1. světové válce, který byl v minulosti za okupace odstraněn nacisty a po válce již nebyl obnoven. Akce se zúčastnili také kolegové z KVH IR8
 

7.7.2012
 
Zúčastnili jsme se bojové úkázky z názevem Zborov 1917-2012, která se konala v pevnosti Josefov u Jaroměře k příležitosti 95. výročí bitvy u Zborova na Ukrajině, kdy českoslovenští legionáři vydobili slavné vítězství, které dopomohlo ke vzniku samostatného československa. Akci pořádali kolegové z Klubu přátel pplk. Karla Vašátky - 2.roty 1. Česko-Slovenského střeleckého pluku ve spolupráci s Československou obcí legionářskou za podpory Ministerstva Obrany. Akce se účastnila řada klubů vojenské historie z České republiky ale i ze zahraničí a to z Polska a Ruska. V rámci celé vzpomínkové akce proběhly rovněž dva pietní akty. Nejprve v Josefově u sokolovny, kde je uložena prsť od Zborova a poté na josefovském hřbitově, kde jsou pochování zemřelí spojenečtí, ale i rakouští a němečtí vojáci ze zajateckého tábora, který se zde behem první svétové války nacházel.
 
 
Reportáže z akce:
 
 
 
Další fotografie:
 
 
 
 
 

22.6.2012
 
V pátečních dopoledních hodinách jsme v Hodoníně na akci s názvem Den s Policií návštěvníkům prezentovali, dobovým táborem a přednáškou, jednotky Stráže obrany státu, jejich hlavní význam a úkoly. Akce se konala v areálu před budovou Územního odboru Policie ČR v Hodoníně a na parkovišti u obchodního centra "Cukrovar". Kromě našeho dobového tábora s výstrojí a výzbrojí příslušníků SOS zde mohli návštěvníci akce také vidět prezentaci Městské policie Hodonín, ukázku výcviku služebních psů Městské policie Kroměříž, těžkooděnce Policie ČR, zásahová vozidla Policie ČR, simulátor havárie, BESIP TEAM - trenažér motocyklu a automobilu, ukázku výcviku policejních koní. Dále si návštěvníci akce mohli prohlídnout cely a výslechové místnosti, výzbroj a výstroj pořádkové, dopravní a cizinecké policie, speciální vozidlo s termokamerou, kriminalistického technika při zajišťování stop na místě činu atd....  
 
 
Reportáž z akce:
 
 

21.6.2012
 
Zúčastnili jsme se spolu s kolegy z KVH 43. pěší pluk Brno pietního aktu v brněnských Kounicových kolejích, pietní akt se konal k příležitosti 70. výročí zahájení poprav, kdy byli popraveni přední českoslovenští důstojníci, vlastenci a odbojáři z odbojové skupiny Obrana národa, brig. gen. Otakar Zahálka, pplk. gšt. Jan Valenta, pplk. Adolf Matějů, pplk. Antonín Brychta, mjr. Stanistlav Pergler, mjr. gšt. František Kopuletý a št. kpt. František Kopuletý. Akci pořádala Československá obec legionářská, Český svaz bojovníků za svobodu a Historická komise Kounicovy koleje.  
 
 
 

14.6.2012
 
Byla rozšířena členská základna našeho sdružení o 1 řádného člena
 

2.6.2012
 
Dne 2. června 2012 jsme vytvořili dobový vojenský tábor na akci Den dětí v hodonínské nemocnici TGM. Na akci se prezentoval též projekt ministerstva obrany LEGIE 100. Za pozvání na tuto akci děkujeme řediteli hodonínské nemocnice Ing. Tesaříkovi.
 
 
Videoreportáže:
 
 
 
Další fotografie:
 
 
 

4.5.2012
 
Na bratislavském náměstí Milana Rastislava Štefánika, jsme se u pomníku M. R. Štefánika a u pomníku ČS legií v den 93. výročí jeho tragické smrti zúčastnili pietního aktu, kdy se nám opět dostalo cti stát čestnou stráž po boku Čestné stráže prezidenta Slovenské republiky v historických uniformách.
 
 
Články k akci:
 
 

3.5.2012
 
V předvečer 93. výročí tragické smrti gen. Milana Rastislava Štefánika jsme se v jeho rodných Košáriskách zúčastnili jako čestná stráž pietního aktu u památníku ve dvoře rodného domu rodiny Štefániků, kde se nyní nachází muzeum gen. M. R. Štefánika. Poté jsme se se všemi zúčastněnými přesunuli na Bradlo, kde jsme se u mohyly gen. Štefánika zúčastnili dalšího pietního aktu, kde se nám dostalo cti stát po boku Čestné stráže prezidenta Slovenské republiky v historických uniformách.
 
 
Články k akci:
 
 
 
 
 
 
 

25.4.2012
 
Dne 25. dubna jsme uspořádali odpolední přednášku pro členy kroužku Plastikového modelářství při Domu dětí a mládeže ve Strážnici. Přednáška byla rozdělena do několika částí. Od teoretické části o životě vojáků, politickém zřízení Československa, organizaci armády po praktickou část, kdy se mohli zapojit i posluchači a při představování výstroje a výzbroje prvorepublikového vojáka mohli prokázat své znalosti. Chlapci také zhlédli dokumenty o armádě v roce 1938 a v neposlední řadě jim bylo předvedeno několit základních cviků s puškou.
 
 

17.4.2012
 
Zúčastnili jsme se za Československou obec legionářskou položením věnců oslav osvobození ve městě Břeclav. Pietní akt se konal v dopoledních hodinách u sochy rudoarmějce v břeclavském parku u nádraží.  Pietního shromáždění se účastnilo vedení města, zastoupené starostou MUDr. Oldřichem Ryšavým, místostarostou Ing. Jaroslavem Parolkem a dalšími radními a zastupiteli,  jako host zde byl generální konzul Ruské federace v Brně, Andrej Jevgenjevič Šaraškin,  který vyznamenal plk. v.v. Ing. Jana Hronka ruskou pamětní medailí k 65. výročí konce 2. světové války. Dále se pietního aktu účastnili zástupci nejrůznějších organizací, Český svaz bojovníků za svobodu, Československá obec legionářská, v neposlední řadě občané města Břeclav. Čestnou stráž zde drželi členové břeclavského klubu vojenské historie. Po skončení pietního aktu se část účastníků shromáždění vydala autobusem na městský hřbitov k pomníku rudoarmějců a poté na hřbitov do Poštorné, kde uctili památku padlých osvoboditelů položením věnců.
 
Fotografie převzaty z webu www.tvfenix.cz
 
Další fotografie:
 
  

12.4.2012
 
Ve večerních hodinách jsme se zúčastnili také pietního aktu v obci Týnec u Břeclavi, který se konal u sochy rudoarmějce u kostela, pak u hrobu na hřbitově a posléze u hrobu v lese. Po položení věnců přednesla projev inspirovaný zápisky z kroniky obce z roku 1945, starostka obce Mgr. Hana Zoubková.
 
 

12.4.2012
 
Zúčastnili jsme se oslav osvobození města Hodonín, pietní akt se konal na tamním hřbitově u pohřebiště rudoarmějců. Po přednesení projevů byla provedena pravoslavná bohoslužba duchovního jereje Serafína Tomečka za všechny padlé osvoboditele a další osoby, které se podíleli na osvobození naší vlasti. Pietní akt byl zakončen státními hymnami Ruské federace a České republiky. Pietního aktu se kromě vedení města, zastoupeného místostarosty Ladislavem Ambrozkem a Vojtěchem Salajkou, zúčastnil také generální konzul Ruské federace v Brně, Andrej Jevgenjevič Šaraškin, vzpomínkové akce se dále účastnili Česko – Ruská společnost, Český svaz bojovníků za svobodu, Společnost Ludvíka Svobody, Československá obec legionářská a řada občanů města Hodonín. Po této vzpomínkové akci jsme jěště objeli ostatní obce (Mikulčice, Lužice, Kostice, Lanžhot a Hrušky), kde jsme navštivili památniky osvoboditelů a uctili jejich památku. Za poskytnutí fotografií z Hodonína děkujeme slečně Marii Semenove, z ruského konzulátu v Brně.
 
 
Videoreportáž Televize Slovácko naleznete ZDE:
 
 
Článek k akci:
 
 

24-25.3.2012
 
Podíleli jsme se na natáčení filmu "Den po Mnichovu" z cyklu hraných dokumentů režiséra Roberta Sedláčka pro Českou televizi se souhrnným názvem "České století". Natáčení probíhalo v sobotu v areálu VTM Lešany a pak v neděli v prostorách střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi. Hlavní tváří dokumentu byl Daniel Landa v roli plk. gen. štábu Emanuele Moravce a Karel Dobrý v roli gen. Lva Prchaly. Natáčení se zúčastnila řada klubů vojenské historie (KVH Rota Nazdar, KVH Gardekorps, Klub vojenské a policejní historie Československo, Klub přátel československého odboje, KVH Náchod, KVH 43. p.pl. Brno, KVH Wurm a další), celkem se sešlo okolo šedesáti uniformovaných vojáků. Také byla použita dobová technika pro dotvoření autentičnosti záběrů, konkrétně se jednalo o lehký tank LT vz. 38, třínápravový osobní automobil Škoda Superb, nákladní automobil Škoda 6L. Za poskytnutí části fotografií děkujeme Petru Hříbkovi z KVH Wurm a Veronice Jaškové.  
 
 
Další fotografie:
 
 
Video a článek o natáčení:
 
 
Články o natáčení:
 
 
 
 
 
 
 

10.3.2012
 
Členové našeho klubu se zúčastnili Memoriálu Amose Pokorného, turnaje v šachu pro členy ČSOL, válečné veterány II. světové války a potomky čs. legionářů a válečných veteránů II. světové války. Amos Pokorný byl legionářem v Rusku, vojenským prokurátorem a plukovníkem justiční služby v Brně ale také velmistr šachové hry od roku 1911. Akce se konala od sobotních ranních hodin na městském úřadu v Hustopečích. Akci pořádala Československá obec legionářská a Město Hustopeče.
 
 
Další fotografie:
 
 
Reportáž z akce:
 
 

9.3.2012
 
Dne 9. března oslavil své 101. narozeniny náš čestný člen, bývalý četař v záloze 10. pěšího pluku Jana Sladkého Koziny a příslušník hodonínského praporu Stráže obrany státu v roce 1938, pan Josef Červenka z Břeclavi. Děkujeme panu Červenkovi a jeho rodině za příjemně strávené odpoledne.
 
Panovi Červenkovi jěště jednou touto cestou přejeme mnoho sil a dobrého zdraví do dalších let!!
 
 

7.3.2012
 
V odpoledních hodinách se sešli na hodonínském náměstí 17. Listopadu u pomníku T. G. Masaryka a československých legií zástupci města Hodonín, senátor Ing. Zdeněk Škromach, dále zástupci České obce sokolské, Českého svazu bojovníků za svobodu, Československé obce legionářské, Masarykovy společnosti Hodonín a řady občanů města Hodonín, aby zde společně uctili památku 162. výročí narození prvního československého prezidenta a hodonínského rodáka Tomáše Garrigue Masaryka. Bylo zde předneseno několik projevů a to starostou města Hodonín Mgr. Igorem Taptičem a ředitelem hodonínské nemocnice T. G. Masaryka Ing. Antonínem Tesaříkem. Poté následovalo samotné kladení věnců k pomníku za zpěvu písně “Ach synku, synku, doma-li jsi“ v podání pěveckého sboru hodonínského Gymnázia. Po kladení věnců zazněly opět v podání pěveckého sboru Gymnázia hymny České republiky a Slovenska. Celou akcí prováděla Mgr. Andrea Baumannová z Masarykovy společnosti Hodonín.
 
 
Video z akce naleznete zde přibližně od čtvrté minuty záznamu:
 
 

18.2.2012
Na pozvání rohatecké chasy, zastoupené Martinem Mlýnkem, jsme se zúčastnili Fašaňku se zabijačkou. Svou účastí v uniformách jsme podpořili průvod masek Rohatcem. Děkujeme chase za přátelské přijetí na akci a příští rok se opět rádi účastníme.
 

11.1.2012
Nahráli jsme pro vás na náš web kroniku klubu, kde si můžete prohlédnout naši činnost za roky 2010 a 2011
 

3.1.2012
Doplněna sekce Slavín SOS Hodonín, doplněny fotografie v sekci Ve strážní službě - SOS + přidána podsekce Katzelsdorfský salet 
 

10.12.2011
 
Zúčastnili jsme se závodů ve střelbě z velkorážní pistole o pohár předsedy ČSOL, MUDr. Pavla Budínského, které pořádala jednota ČSOL pro Jihomoravský Kraj. Akce probíhala od sobotního rána v prostorách brněnské střelnice Trigger Service, celkem se účastnilo 22 družstev po 3 členech z toho jedno družstvo tvořili i naši kolegové z KVH 43.pěší pluk Brno. Soutěžilo se ve 3 disciplínách a to ve střelbě z pistole CZ75 Phantom ráže 9mm na pevný terč na vzdálenost 25m, pak opět z pistole ráže 9mm na 3 pevné terče za přesunu v čase 45 vteřin a na závěr byla střelba z velkorážního revolveru Smith&Wesson 500SW. Celou akci zaštiťoval brigádní generál ve výslužbě, pan Alexander Beer, který po vyhodnocení předal vítězům ceny a diplomy.
 
 

11.11.2011
 
Náš klub, pořádal ke Dni veteránů spolu s Československou obcí legionářskou přednášku pro děti ve škole v Boleradicích, po přednášce jsme se v 11 hodin 11 minut přesně, zúčastnili slavnostního aktu zasazení Lípy republiky, kterou zasadil pan starosta Dr. Drahomír Hausner, poté jsme se přesunuli k boleradickému pomníku padlých, kde jsme uctili jejich památku a rovněž památku nedávno zesnulé válečné veteránky a nositelky řady vojenských vyznamenání, včetně minulý rok uděleného řádu bílého lva, Marie Ljalkové - Lastovecké, za zpěvu státní hymny, v podání mezzosopránístky Táni Janošové, položením věnců a zapálením svíček. Po cestě k domovu jsme se jěště zastavili na Vrbici, kde jsme opět uctili památku veteránů a navštívili jsme tamní muzeum.
 
 
Články o akci:
 
 

28.10.2011
 
V den státního svátku 93. výročí vzniku Československého státu jsme se spolu s kolegy z KVH 43. pěší pluk Brno zúčastnili znovuodhalení pamětní desky člena Sokola, ruského legionáře a úderníka Václava Pokorného na budově základní školy v obci Prštice u Brna. Deska byla v padesátých letech ukradena a prodána do kovošrotu, v roce 2009 byla nalezena a byla podle ní zhotovena přesná replika která je nyní na budově školy.
 
 

27.10.2011
V předvečer státního svátku jsme se zúčastnili oslav 93. výročí vzniku samostatného Československého státu ve městě Hodonín. Akci zahájila v šest hodin dechová hudba, poté zaznělo několik projevů a to starosty města Hodonín Mgr. Igora Taptiče, pak paní Mgr. Ireny Chovančíkové z Masarykovi společnosti a v neposlední řadě projev zástupce primátora města Holíč pana Rastislava Caletky. Po zaznění projevů proběhlo samotné kladení věnců a na závěr zazněly státní hymny Česka a Slovenska v podání smíšeného sboru Gymnázia Hodonín. Akce se zůčastnili představitelé města Hodonín, pak za senát ČR pan Ing. Stanislav Juránek, představitelé Sokola, Československého svazu bojovníků za svobodu, zástupci Junáku a stovky občanů města Hodonín. Po samotném pietním aktu se seřadil u pomníku TGM lampionový průvod, který vedl po Národní třídě až na náměstí TGM, kde byla celá akce završena ohňostrojem.
(omlouváme se za horší kvalitu fotografií) 
 
Video z akce ZDE:
 
 
Článek k akci ZDE:
 
 

15.10.2011
Spolu s kolegy  z KVH 43. pěší pluk Brno, jsme úspěšně absolvovali již druhý ročník dvacetikilometrového pochodu z Popic přes pálavské vrchy (Popice-Strachotín-Dolní Věstonice-Dívčí hrádek-Vyhlídka u vysílače-Sirotčí hrádek-Klentnice-Mikulov) do Mikulova, kde jsme opět cvičení zakončili střelbami na střelnici. Tentokrát se náš pochod konal oproti loňskému ročníku v hojnějším počtu.
V rámci cvičení došlo k povýšení dvou našich členů, svob. Žižlavského do hodnosti desátníka a voj. Bartoše do hodnosti svobodníka.
 
  

12.10.2011
 
Náš klub podpořil svojí účastí a malou tématickou výstavkou akci Československé obce legionářské s názvem Zborovský závod branné zdatnosti "O pohár Moravy", která se konala ve Valticích v prostoru bývalé roty pohraniční stráže "Na Celňáku". Akce se mohly účastnit družstva žáků základních škol a víceletých gymnázií, mládežnických organizací (JUNÁK, YMCA...), dále družstva reprezentující jednotlivé jednoty Československé obce legionářské či obcí a měst v rámci moravských krajů. Závodilo se ve třech kategoriích, závod chlapců, závod dívek a závod družstev. Závodící museli absolvovat běh terénem na tři kilometry s vloženými brannými disciplínami, střelba v leže ze vzduchové pušky na deset metrů na plechové cíle, překonávání překážek a hod granátem na cíl. Patronát nad akcí drželi plukovník ve výslužbě Emil Boček, nositel Řádu Bílého lva třetího stupně vojenské skupiny, pilot RAF a plukovnice ve výslužbě Marie Lastovecká, nositelka Řádu Bílého lva druhého stupně vojenské skupiny, odstřelovačka od Sokolova 1943. Akci svojí účastí podpořil také brigádní generál Alexander Beer, který vítězům na závěr uděloval diplomy a ceny.
 
 

12.10.2011
 
Na počátku letošního léta Ministerstvo obrany ČR vyhlásilo celostátní videosoutěž o nejlepší amatérské video propagující armádu. Jako klub jsme se rovněž rozhodli soutěže zúčastnit a to svým videem z loňského přechodu Pálavy (z Popic, přes Pálavské vrchy a Klentnici do Mikulova) spojeného s pořadovým cvičením.
 
Našemu soutěžnímu videu se podařilo umístit na krásném třetím místě
 
Podrobnosti k soutěži ZDE:
 
 
Naše soutěžní video ZDE: 
 
 

28.9.2011
 
Na den České státnosti jsme si připomenuli v brněnských Kounicových kolejích pietním aktem 70. výročí vyhlášení prvního staného práva Protektorátu Čechy a Morava, spojeného s hromadnými popravami na Kounicových kolejích, dále jsme si touto vzpomínkovou akcí připomenuli 97. výročí vzniku České družiny v roce 1914 v Rusku. Pietního aktu se také účastnili naši kolegové z KVH 43. pěší pluk Brno. Akci pořádala Československá obec legionářská, Český svaz bojovníků za svobodu a Historická komise Kounicovy koleje. Po pietním aktu se jeho účastníci přesunuli do Auli Pravnícké fakulty Masarykovi univerzity Brno, kde proběhl slavnostní koncert v podání mezzosopranistky Táni Janošové za hudebního doprovodu Martina Jakubíčka.
 
 
Reportáže a další fotografie z akce ZDE:
 

14.9.2011
 
V den 74. výročí úmrtí našeho prvního prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka, jsme uctili jeho památku v jeho rodišti, městě Hodonín, pietním aktem, který pořádala Masarykova společnost v Hodoníně. Zazněly zde projevy místostarosty města Hodonín Romana Sedlačíka a předsedkyně Masarykovy společnosti a ředitelky hodonínského muzea Mgr. Ireny Chovančíkové. Akci doprovodil zpěvem sbor z Gymnázia Hodonín. Rovněž zde byla autorsky přednesena báseň studentkou Lindou Janoškovou s názvem "Kdyby měl Masaryk internet". Akce se rovněž zúčastnil i ředitel nemocnice TGM Hodonín, Ing. Antonín Tesařík, dále představitelé České obce Sokolské a zástup občanů města Hodonín. 
 
 
Videoreportáž z akce ZDE:
 
http://www.stream.cz/uservideo/614450-hodonin-20-9-2011                      
 
Zmínku o vzpomínkové akci naleznete zde:
 
 

3.9.2011
 
Zúčastnili jsme se bojové ukázky s názvem Opevněná hranice 2011, kterou pořádali naši kolegové z KVH MO-S 21 Družstvo Stráže obrany státu, akce se konala na jejich pěchotním srubu MO-S 21 u Darkovic, zúčastnilo se na 500 diváků, před samotnou ukázkou boje zde byla i dobová módní přehlídka ze třicátých a čtyřicátých let, dále zde byla představena nově zhotovená replika hraničního sloupu z první Československé republiky, která tak doplnila loňskou repliku hraniční závory. Za její zhotovení musíme vyslovit pochvalu především Tomáši Hradilovi. Dále kolegové z MO-S 21 dokončili rekonstrukci levého zvonu. 
 
 
Videa z akce zde:
 
 
 
 
 
Další fotografie zde:
                    
 
 
 
 

27.8.2011
 
Naše jednotka Stráže obrany státu podpořila svojí účastí Tankový den v Lešanech, dostali jsme stanoviště u nově převezeného bunkru vzor 36, který je momentálně v před renovačním stavu, do konce roku by však měl být kompletně zrenovován včetně vybavení. Akce se zúčastnilo více než čtyřicet tisíc diváků, k vidění bylo spoustu historické i současné bojové techniky, v průběhu dne bylo několik bojových ukázek s tématem druhé světové války, pak také ukázek Armády České republiky s tématem Afganistán. Nad areálem také provedli přelet bojové letouny JAS 39 Gripen. Byly zde k vidění také prezentace několika klubů vojenské historie, pak také prezentace Univerzity obrany, muzea v Rokycanech a v neposlední řadě prezentace projektu ministerstava obrany Legie 100.
 
 
Další fotografie ZDE:
 
 
Články z tisku ZDE:
 
 
 
 

6.8.2011
 
Náš klub se zúčastnil tradiční bojové ukázky z období roku 1938 ve Slavonicích, kde se bojovalo v areálu muzea Jirky Duchoně o ČS opevnění, jako každý rok byly dvě bojové ukázky, první nastiňovala situaci na hranici, potyčky jednotek Stráže obrany státu a vojenských posil s německými Ordnery, druhá ukázka byla fikcí přepadení Československa německým Wehrmachtem.
 
Fotografie z akce: 6.7. Bojová ukázka Slavonice (omlouváme horší kvalitu fotografií, počasí focení moc nepřálo)
 
Fotografie našich kolegů z muzea - Řopík Odolov:
 
 

15.7.2011
 
Naše webové stránky dostaly nový kabát
 

12-13.7.2011
 
Vyjeli jsme na výlet po muzejích ČS těžkého opevnění v oblasti Náchoda, navštívili jsme pěchotní sruby Lom, Březinka, Dobrošov a Voda. Musíme pochválit činnost kolegů z KVH Náchod, kteří díky svému velkému úsilí dotáhli muzea do současné podoby.
 
 

25.6.2011
 
Členové našeho klubu podpořili benefiční zápas mezi Bolkovou jedenáctkou a válečnými veterány (ČSOL), který se hrál na hřišti MSK v Břeclavi. Před zápasem zazněly živě hymny Česka a Slovenska v podání paní Táni Janošové, zápas zahájila výkopem válečná veteránka a nositelka řádu Bíleho lva plukovnice ve výslužbě paní Marie Lastovecká - Lajková. Výtěžek z akce byl rozdělen mezi těžce raněného válečného veterána vojenské policie nadpraporčíka ve výslužbě Jiřího Schamse a pozůstalé po padlém poručíkovi in memoriam Robertu Vyroubalovi.
 
 
 

24.6.2011
 
Informace pro fanoušky seriálu Četnické humoresky, 5.9.2011 ve 20:00 se bude na ČT 1 vysílat 25.díl s názvem Loupežník, ve kterém si zahráli spolu s kolegy z KVH 43. pěší pluk Brno jako komparzisté naši členové, pátrač - štábní strážmistr Kubala - Petr Trčka a řidič motokola - strážný Vosolsobě - Michal Švirga
 
 
OPRAVA: 25.díl se dle všeho bude vysílat až po prázdninách...
 

24.6.2011
 
Náš klub podpořil svou účastí a ukázkou dobového vojenského tábora s výstavou zbraní a výstroje, armády a příslušníků stráže obrany státu ze 30. let, akci Policejního oddělení Hodonín s názvem Den s Policií, který se konal k příležitosti oslav 20. výročí založení Policie České republiky.
 
 
Fotografie Police ČR:
 
 

21.6.2011
 
Připomínka 69. výročí popravy důstojníku Československé armády z Obrany národy v Brně na Kounicových kolejích, akci pořádala Československá obec legionářská, Český svaz bojovníků za svobodu a Historická komise Kounicovy koleje. Akce se kromě našeho KVH účastnili i naši kolegové z KVH 43. pěší pluk Brno.
 
                  
Článek k akci ZDE:
 
 

21.6.2011
 
Policejní oddělení v Hodoníně oslavilo 20. výročí založení Policie ČR z roku 1991 slavnostním shromážděním, kde zazněly slavnostní zdravice zúčastněných starostů a starostek několika obcí z Hodonínska, zástupců Policie, zástupců Hasičského záchraného sboru a Policejního nadačního fondu. Náš klub celou akci zpestřil historickou jednotkou čestné stráže.
 
 

11.6.2011
 
Spolu s našimi kolegy z KVH NAPA jsme ukázkou dobových vojenských táborů a několika bojovými ukázkami z období 1938 (Mnichov), 1939-1945 (okupace) a 1945 (osvobození), zpestřili program Národní Soutěže Modelářů v Hodoníně.
 
 

29.5.2011
 
Zúčastnili jsme se dětského dne v Šakvicích, který se konal za Šakvicemi na fotbalovém hřišti. Za pozvání děkujeme paní ředitelce ZŠ Šakvice paní Mgr. Aleně Rohrerové.
 
 

21.5.2011
 
Proběhlo cvičení k 73. Výročí květnové mobilisace ve Valticích u boží muky u hranic na cestě do Katzelsdorfu
 
 

16.4.2011
 
Společně s kolegy z KVH 43.pěší pluk Brno jsme uspořádali v rámci jarního otevření cyklostezek Jihomoravského regionu s názvem „Jarní šlapka“ u rozhledny Slunečná, nad městem Velké Pavlovice ukázku vojenského ležení, výstroje, uniforem, zbraní a také techniky.  Později se program přesunul k místní sokolovně, kde hrála country hudba Colorado a probíhala ochutnávka vín a podávaly se různé zabíjačkové speciality.
 
 
Video report z akce:
 
Články k akci zde:
 
 
 

14.4.2011
 
Zúčastnili jsme se pietního aktu k 66. výročí tragédie na Kameňáku (Moravany) u Kyjova, kde jsme uctili památku
zabitých odbojářů ze skupiny VELA, kterou na tzv. Kameňáku u Moravan 14.4.1945 odhalilo a popravilo před zraky bližních gestapo. U památníku z roku 1946 se sešli váleční veteráni Kyjovska, místopředseda Senátu PČR a senátor za Kyjovsko Zdeněk Škromach, zástupce krajského úřadu Jihomoravského kraje Jiří Janda, představitelé města Kyjov v čele s místostarostou města Antonínem Kuchařem. A rovněž zástupci ČsOL a ČSBS. Stejná delegace se účastnila i připomínky v obci Stavobořice-Mistřín, kde jsme ucitli památku obětí nacismu z tamního internačního tábora pro rodinné příslušníky zahraničních vojáků v letech 2. světové války.

13.4.2011
 
Zúčastnili jsme se oslav osvobození v obci Týnec, akce se zúčastnila starostka obce paní Mgr. Hana Zoubková a další obecní představitelé spolu se dvěma desítkami obyvatel.

12.4.2011
 
Zúčastnili jsme se oslav osvobození obce Kostice
 
 

12.4.2011
 
Zúčastnili jsme se oslav 66. Výročí osvobození města Hodonín, pietní akt spolu s pravoslavnou bohoslužbou se konal na hodonínském hřbitově. Akce se účastnili i zástupci ruské delegace, představitelé československé obce legionářské, československého svazu bojovníku za svobodu, starosta Mgr. Jiří Mráka a další představitelé města Hodonín, ředitel krajského vojenského velitelství plk. Ing. Miroslav Zelinka, ředitel nemocnice TGM v hodoníně Ing. Antonín Tesařík a občané města Hodonín. Po pietním aktu jsme jěště objeli některé z okresních pomníků (Týnec, Hrušky a Tvrdonice), kde jsme krátkou zastávkou rovněž uctili památku osvoboditelů. Foto: Ing. Petra Kotásková MU Hodonín
 
 
Videoreportáž z akce:
 
 

11.4.2011
 
Uctili jsme památku osvoboditelů ve městě Lanžhot
 
 

11.4.2011
 
Nahrány odkazy na videa z akce pochod Pálava 2010
 
                      Pochod - Popice - Pálava - Klentnice - Mikulov:
 
                   
 
                    Ze zákulisí pochodu:
 
                   
 

   
    Ve středu 9. března 2011 oslavil své 100. narozeniny náš čestný člen, pan Josef Červenka, rodák z  
    Břeclavi, významný typograf, grafik a fotograf, ale také bývalý četař v záloze 10. pěšího pluku Břeclav a
 
 
    Přejeme vše nejlepší, mnoho zdraví a sil do dalších let!!
 
 
 
 

7.3.2011
 
Zúčastnili jsme se oslav 161. výročí narození 1. československého prezidenta T.G.Masaryka v jeho rodišti Hodoníně, akce se rovněž zůčastnili starosta města Hodonín, Mgr. Jiří Mráka, senátor Ing. Zdenek Škromach, Mgr. Irena Chovančíková z hodonínského Masarykova muzea, Ing. Antotnín Tesařík, ředitel nemocnice TGM Hodonín, zastupitelé československé obce legionářské a československého svazu bojovníků za svobodu, členové Sokola  a také desítky obyvatel města Hodonína
 
 

4.2.2011
 
Proběhla valná hromada sdružení
 

19.12.2010
 
Doplněny fotografie ze svatby našeho kolegy Michala Švirgy ze dne 6.11.2010
 
 

17.12.2010
 
Na výroční schůzi jsme rozšírili naši členskou základnu o 2 řádné a jednoho čestného člena
 

11-12.12.2010
 
Proběhlo společné zimní cvičení KVH 43. pěší pluk Brno a H.K. 19. prapor Stráže Obrany Státu Hodonín, nejprve jsme v sále restaurace Podlužan procvičili pořadová cvičení, až trochu ustalo sněžení vydali jsme se do terénu, kde jsme zopakovali rozvinutí rojnice, poté jsme se vydali přes oboru soutok na pochod na zámeček Pohansko. Za pochodu jsme si dále nacvičili rozdělení pochodového proudu a obranu vyvýšeného prostoru s kulometným hnízdem. Po menšním občerstvení na zámečku jsme se vydali zpět do Lanžhota, kde jsme přenocovali, druhého dne jsme završili naše společné cvičení střelbami z různých pěchotních zbraní na střelnici Břeclav-Poštorná.
 
 
Další fotografie naleznete na webu našich kolegů z KVH 43 ppl Brno:
 
 

17.11.2010
 
V den svátku boje za svobodu a demokracii jsme spolu s představiteli Československé obce legionářské - jednota Břeclav, Československého svazu bojovníků za svobodu Břeclav, představiteli města Břeclavi, zástupci dalších břeclavských organizací a v neposlední řadě občany města společně uctili položením květin a zapálením svíček památku obětí totalitních režimů u pomníku na Zámeckém náměstí v Břeclavi
 

14.11.2010
 
V krásný nedělní den se konaly ve Staré Břeclavě Svatomartinské hody, na které jsme se moc těšili a jen čekali, až nás pustí na zaslouženou vycházku. Starobřeclavským 1.stárkem je zrovna náš kolega a kamarád Martin Žižlavský a to se ví že na hodech jsme prostě nemohli chybět a poctili jsme ho naší návštěvou. Přišli jsme mu zazpívat našu vojensků pěsničku, zatančit si s hezkými a krásně oděnými děvčaty v místním kroji a taky i něco popít. Krásný to byl večer na který budeme dlouho vzpomínat
           
  

11.11.2010
 
Zůčastnili jsme se v zastoupení jednoho člena spolu s představiteli Československé obce legionářské - jednota Břeclav a Československého svazu bojovníků za svobodu Břeclav pietního aktu ke dni veteránů v Břeclavi u pomníku na základní škole Dukelská
           
Reportáž z akce zde:
 
 

6.11.2010
 
Svatba našeho kolegy Michala Švirgy a Jitky Kropáčové v břeclavské synagoze, za náš klub se zůčastnilo 5 členů, kteří stáli špalírem u vchodu synagogy a vzdali tak čest novomanželům.
 
Novomanželům přejeme vše nejlepší do společného života!
 
Několik fotografií ze svatby: 6.11.2010 - Svatba Michala Švirgy
 

27.10.2010
 
Pietní akt k 92. výročí vzniku československé republiky u pomníku T.G.Masaryka a ČS legionářů ve městě Hodonín, akcí provázel moderátor Vladimír Šimeček, v průběhu pietního aktu zaznělo několik skladeb zahraných dechovou kapelou Šohajka, poté byly proneseny projevy starostkou města Hodonín Ing.arch. Milanou Grauovou, primátorem města Holíč panem Zdenkem Čambalem a ředitelkou muzea TGM Hodonín Mgr. Irenou Chovančíkovou, poté proběhlo kladení věnců a zazněly státní hymny Česka a Slovenska v podání pěveckého sboru. Po ukončení pietního aktu se seřadil u pomníku lampionový průvod, který směřoval, za hudebního doprovodu kapely Šohajka v čele s Junáky, Sokoly a naší historickou jednotkou, po hlavní ulici směrem k hodonínskému kostelu, kde byla celá akce zakončena honosným ohňostrojem. Oslav se rovněž zůšastnili senátoři Ing. Stanislav Juránek a Ing. Zdeněk Škromach, ředitel nemocnice TGM Hodonín Ing. Antonín Tesařík, představitelé obce Legionářské, obce Sokolské, Junák a stovky občanů města Hodonín.
 
 
Reportáž z akce naleznete zde:
 
 

27.10.2010
 
Pietní akt k 92. výročí vzniku československé republiky - Lanžhot u pomníku T.G.Masaryka u lanžhotské školy TGM, akce se zúčastnili starosta Lanžhota pan František Hrnčíř a místostarosta Lanžhota pan Josef Bartoš.
 
 

26.10.2010
 
Zúčastnili jsme se slavnostní premiéry amerického dokumentu o československých legionářích v Rusku od pana Bruce Bendingera z The Czech Legion Project v brněnském kině SCALA, akce se osobně zúčastnil sám tvůrce dokumentu Bruce Bendinger a mnoho představitelů Československé obce legionářské a České obce sokolské, učitelské obce a mnoho studentů. K akci byla přichystána i tématická výstava, kterou zajistili naši kolegové z KVH 43.p.pl. Brno.
 
 
Fotografie našich kolegů zde:
 
 

24.10.2010
 
Zúčastnili jsme se natáčení dokumentu o finanční stráži spolu s kolegy z KVH MO-S 21 - Družstvo Stráže Obrany Státu o.s. , které probíhalo u kopie hraniční závory IPPEN a v okolí jejich pěchotního srubu MO-S21 "Jaroš".
 
 

15.10.2010
 
Zúčastnili jsme se slavnostního odhalení busty 1. československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka od akademického sochaře Josefa Vajce k příležitosti vyvrcholení oslav 160. narozenin T.G. Masaryka pod záštitou hejtamna Jihomoravského kraje Mgr. Michala Haška v areálu nemocnice TGM Hodonín. Akce proběhla za účasti hejtmana Jihomoravského kraje a předsedy Asociace krajů ČR Mgr. Michala Haška, místopředsedy ČSSD Zdeňka Škromacha, krajského zastupitele a místopředsedy KDU-ČSL Ing. Stanislava Juránka  dále pak radního JMK a kandidáta za ČSSD na starostu města Břeclav MUDr. Oldřicha Ryšavého a v neposlední řadě starostky města Hodonín Ing.arch. Milany Grauové a dalších představitelů města Hodonín, Jihomoravského kraje, zaměstanců nemocnice TGM Hodonín a řady obyvatel města Hodonín. Akce byla zahájena pěvěckým vystoupením Základní umělecké školy Hodonín, dále akci zpestřilo vystoupení hodonínského divadelního souboru Svatopluk s úryvkem z divadelní fantazie ze života T. G. Masaryka - "Tomášku, domů!". Na záver akce zazněla česká a slovenská státní hymna. Celou akci uváděl moderátor Vladimír Šimeček.
 
Za přátelské přivítání a výbornou organizaci akce děkujeme Ing. Antonínu Tesaříkovi, řediteli nemocnice TGM Hodonín, který celou akci připravil.
 
 
Reportáže a několik fotografií a video z akce naleznete zde:
 
 
 
 
 
 

9.10.2010
 
Proběhlo společné podzimní cvičení KVH 19. prapor SOS Hodonín a KVH 43 p.pl. Brno, absolvovali jsme 20 kilometrový pochod v plné polní z Popic přes pálavské vrchy (Popice-Strachotín-Dolní Věstonice-Dívčí hrádek-Vyhlídka u vysílače-Sirotčí hrádek-Klentnice-Mikulov) do Mikulova, kde jsme cvičení zakončili střelbami na střelnici.
                     
 

22.9.2010
 
Malá ochutnávka z připravovaného dokumentu o bojové ukázce ve Slavonicích, natočeno 6-7.8.2010, kamera Luděk Tondr, Břeclav
 
1) kulometné družstvo - www.vimeo.com/15069041
2) útok wehrmachtu na řopík - www.vimeo.com/15079002
4) útok "kamikaze" - www.vimeo.com/15084486
5) wehrmach přebírá opevnění - www.vimeo.com/15086193
 
Zde můžete shlédnout náš malý sestřih z této akce. Kamera Luděk Tondr, střih Lukáš Lexa.
 
                   
 

11.9.2010
 
Spolupořádali jsme vzpomínkovou akci ke 100.výročí narození pana Antonína Bartoše, významné osobnosti druhého a třetího odboje, člena paradesantní skupiny Clay-Eva a poslance parlamentu ČSR, která se konala v Lanžhotě na hřbitově, u rodného domu Bartošů a zakončena byla výstavou v sále restaurace Podlužan.                    
                     
Děkujeme Ladislavu Šulákovi a Janu Šulákovi z KVH 43.pěší pluk Brno za podporu a úcast na akci a za zapůjčení části originálních exponátů po panu A. Bartošovi.
 
 

6.8-8.8.2010
 
Zúčastnili jsme se natáčení dokumentu a bojové ukázky v pevnostním areálu ve Slavonicích
 
Foto z akce naleznete zde:
 
 
Video z akce:
  
 
 
 
 

29.7.2010
 
Proběhlo letní cvičení praporu SOS Hodonín u boží muky po cestě ke Katzelsdorfu
 
 

12.7.2010
 
Byla rozšířena členská základna našeho KVH o 1 řádného člena
 

26.6.2010
 
Zúčastnili jsme se bojové ukázky s názvem Opevněná hranice, spolu s našimi kolegy z MOS21 Jaroš, kde byla zároveň slavnostně odhalena plně funkční kopie hraniční závory IPPEN, kolegům udělujeme pochavlu za jejich úsilí a odvedenou práci jak na bunkru tak i na kopii závory!!. 
 
 
Foto z bojové ukázky a odhalování závory IPPEN ZDE: 26.6.2010 MO-S21 - Bojová ukázka Opevněná hranice
 
Další fotografie zde:
 
Jak jsme testovali kopii hraniční závory IPPEN zde:
 
 

12.6.2010
 
Zúčastnili jsme se Vlkošských dnů Vojenských tradic 2010 a bojové ukázky s názvem "Uloupená Hranice". Za pozvání na akci děkujeme Petru Něničkovi z Military muzea Generála Sergěje Jana Ingra ve Vlkoši.
 
 
Reportáž, foto a video z akce naleznete zde:
 
  

16.5.2010
 
Byla rozšířena členská základna našeho KVH o 3 řádné a 1 čestného člena
 

23.4.2010
 
Zúčastnili jsme se neformálního setkání občanů k 65. VÝROČÍ KONEČNÉHO ÚTOKU 2. UKRAJINSKÉHO FRONTU K OSVOBOZENÍ BRNA OD NACISTICKÉ OKUPACE, pořádaného starostou Obce Křepice, Okresním výborem ČSBS a ČSOL Břeclav a OV ČSBS Brno – venkov za podpory Klubu přátel rozhleden, o. s., Klubu českých turistů –JMO, Městského výboru ČSBS Brno, ČSOL Jednoty Brno 2, o. s. Ochrana památníků osvoboditelů z roku 1945 a dalších sdružení.
                    
Za pozvání na akci děkujeme panu Plk. v. v. Prof. Ing. Oldřichu Svobodovi CSc., místopředsedovi o.s. Ochrana památníků osvoboditelů z roku 1945
 
 
Reportáž a video z akce naleznete zde:
 
 

20.4.2010
 
Provedena úprava webu
 

13.4.2010
 
Zúčastnili jsme se oslav osvobození obce Tvrdonice, kde jsme drželi čestnou stráž při kladení věnců. Děkujeme za pozvání starosty Zdeňka Tesaříka, dále jsme navštívili obec Hrušky, kde jsme rovněž uctili památku padlých osvoboditelů
 
Fotografie naleznete ZDE:     13.4.2010 Oslavy osvobození - Tvrdonice 
 

10.4.2010
 
Zúčastnili jsme se slavnostního odhalení sochy 2. československého prezidenta Dr. Edvarda Beneše před právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně.
 
 
Reportáže  z akce zde:
 
 
 
 
 

3.3.2010
 
Doplnili jsme výbavu naší historické jednotky družstva stráže obrany státu o autentickou repliku praporu SOS
 

25.2.2010
 
 

17.2.2010
 
Aktualizována sekce: O praporu SOS Hodonín
 

25.1.2010
 
Založeno občanské sdružení 19. prapor Stráže Obrany Státu Hodonín
 

19.1.2010
 
Proběhlo minicvičení SOS na lyžích v hraničním prostoru
 
 

18.1.2010
 
Nafotili jsme koncem roku 2009 pár posledních fotek před odsunem z hranic v roce 1938
 
 

26.11.2009
 
Aktualizována sekce: Výzbroj a technika
 

19.11.2009
 
Přidána sekce: Ve strážní službě - SOS se vzpomínkami Josefa Červenky, tehdejšího vojáka v záloze, na dění v roce 1938
  

23.10.2009
 
Provedena aktualizace webu
 

26.9.2009
 
Doplněna sekce: O praporu SOS Hodonín
 

21.9.2009
 
Přidány fotky z akce: Pohansko 2009
 

4.9.2009
 
Přidány fotky z akcí: Zimní cvičení - Únor, Jarní cvičení - Duben. Doplněna sekce: Naše jednotka
 

2.9.2009
 
Web optimalizován pro prohlížeče Internet explorer a Mozilla firefox 
 

26.8.2009
 
Založeny internetové stránky
 

TOPlist


 
 
 
TOPlist