Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Katzelsdorfský zámeček

 
Katzelsdorfský zámeček (myslivna, hájenka, salet, fořtovna), byl postaven za vlády knížete Jana I. Josefa z Liechtensteina – knížetem  v letech 1805-1836. Plány zpracoval knížecí architekt Josef Kornhäusel v letech 1811-1817, ale stavba byla dokončena až roku 1819 knížecím architektem Franzem Engelem. 
 
Za svojí existenci prošel různými opravami. První výrazná oprava proběhla v  letech 1843 – 1844. Mnoho okapových žlabů z bílého plechu bylo poškozených, takže do budov vnikala voda. V zadním traktu se nacházela dvě boční křídla, jež zahrnovala stáj pro dobytek, komoru myslivce a jeho byt. Tyto prostory se musely nově pokrýt pálenými taškami místo dosavadního šindele.  Další renovace probíhaly v letech 1853 – 1863. Šlo o menší opravy objektu – respektive myslivny. Bylo nutno vyměnit zbytek střešního šindele, vyčistit a v některých částech i vyměnit okapy. Největší pozornost celé stavbě, byla věnována v 1905 – 1907 za Jana II. z Liechtensteina.
 
Nakonec se zámeček a zvláště pak hájenka k ní přiléhající, opravoval v roce 1945 a 1949. Pokud jde o rok 1949, došlo k výměně oken, dveří, podlahy, provedení oprav střechy, k vymalování.
 
Celkovou rekonstrukci hájenky provedla NKK tj. Národní kulturní komise. Po odchodu hajného, dala lesní správa všechny tyto nové části vytrhat a použila je (prý) pro zřízení nového bytu pro lesní zaměstnance.
 
Salet se nacházel v Katzelsdorfském háji - lesní oddělení 747 (před vznikem Československého státu parcela číslo 118 a objekt měl č. p. 269), v blízkosti státní hranice s Rakouskem. Tato poloha se stala zámečku osudnou. V souvislosti s budováním hraničního pásma, vysídlením oblasti hraničního pásma a stavbou „železné opony“ (roku 1952 - 1953), byl objekt (do té doby sloužící jako byt hajného) zrušen a přeměněn na skladiště a seník. Od roku 1953 zámeček chátrá.  V roce 1956 vyhořel - na přelomu padesátých a šedesátých let dochází k jeho zboření. 27. června 1957 začínají zaměstnanci státních lesů bourat přilehlou myslivnu. Od roku 1963 přestává stavba definitivně existovat, tím i zámeček. Tímto činem se Katzelsdorfský zámeček zapsal mezi zaniklé stavby Lednicko-valtického areálu. Dnes ho můžeme spatřit pouze na dochovaných fotografiích.
 
 
 
3D model původní podoby zámečku si můžete prohlédnout na těchto odkazech:
 
 
 

 

 
TOPlist